Podzemní výzkumné pracoviště Bukov - může přispět k bezpečnosti budoucího úložiště?

     

    Prezentace Matěje Machka z Geofyzikálního ústava Akademie věd ČR, v.v.i. z 6. června 2017.


    Přílohy ke stažení