Video/audio


    10.01.2022

    Zde je domov náš...

    Zdroj: Obec Chanovice. Dokumentační video vytvořené jako prezentace zamýšleného úložiště očima místních občanů, kterých se toto přímo týká. Na vzniku se podílel Václav Chaloupek a Jiří Šneberk. Zazní i slova podpory od krajské hejtmanky a a primátora Plzně (dnes ministra kultury).

    29.11.2020

    Informace k hledání hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR

    Aktuální informace k hledání hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR, prezentované Edvardem Sequensem z Cally on-line 21. 10. na akci pořádané rakouskými organizacemi Waldviertel Energie-Stammtish a anti atom komitee.

    03.07.2020

    Webinář "Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu"

    Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Callou uspořádali webinář "Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu", na které k problematice nakládání s jadernými odpady v Evropě vystoupili Rebecca Harms, býv. europoslankyně Greens/EFA, Arne Jungjohann, energetický expert a hlavní editor Zprávy, senátorka Jitka Seitlová a Edvard Sequens z Cally.

    19.06.2020

    Protestní blokáda na Velkém Boru.

    Videoreportáž z blokády na Velkém Boru s podtitulem "UŽ MÁME DOST AROGANCE STÁTNÍ MOCI.".

    18.05.2020

    Onkalo, nebezpečný úkryt

    Stavíme budovy, jejichž životnost odhadujeme na několik desítek let, a nepřemýšlíme nad tím, jestli z některé zůstanou za tisíc let alespoň trosky. Z čeho budou jednou civilizace přicházející v daleké budoucnosti odhadovat, co jsme byli zač? Možná jednou objeví ve Finsku místo jménem Onkalo, v překladu znamenající úkryt. Monument, který navzdory svému názvu neskýtá bezpečí pro žádnou živou bytost. Dánský film Na věčnost režiséra Michaela Madsena divákovi objasňuje technické i etické aspekty prvního hlubinného úložiště jaderného odpadu na světě a předkládá řadu otázek, které s sebou jeho stavba přináší.

    12.03.2019

    Cesta na nejbezpečnější místo Země

    Film Edgara Hagena z roku 2013 se věnuje problematice radioaktivního atomového odpadu. Ve světě se ho dosud nashromáždilo více než 350 000 tun vysoce a každým rokem přibývá dalších více než 10 000 tun. Je to ten nejnebezpečnější odpad, který byl kdy vyprodukován a na příští stovky tisíce let je nutné ho bezpečně uskladnit a ochránit tak před zkázou nejen životní prostředí, ale celé lidstvo. Smíme prosadit konečné úložiště oproti vůli rezidentů? Do jaké míry může finanční faktor hrát roli při určení místa? Existuje vůbec konečné úložiště anebo jsou všechna řešení pouze dočasná?

    22.02.2015

    Nedej se: Těžba uranu, aneb k jádru věci

    Zdroj: Cěská televize. Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí. V dokumentu Těžba uranu, aneb k jádru věci uvidíme, zda se vrátí Česká republika do uranového pravěku, Nedej se plus a Občanské noviny

    09.01.2013

    Čas odvátých slibů

    V hlavní roli: Josef Lazárek náměstek ředitele závodu GEAM státního podniku DIAMO na jednání zastupitelstva obce Věžná (lokalita Kraví Hora) dne 9. ledna 2013

    13.02.2012

    Informovanost veřejnosti o problematice vyhledávání lokality pro úložiště

    Video. Anketa z centra Jihlavy, 13. února 2012 zjišťující informovanost den před panelovou diskuzí se Správou úložišť radioaktivních odpadů v Jihlavě.