Webinář "Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu"

   

  Problém konečného uložení radioaktivního odpadu přináší vládám po celém světě velké výzvy, které dosud nebyly uspokojivě vyřešeny a představuje obtížně vyčíslitelná technická, logistická a finanční rizika. To je závěr první „Zprávy o jaderném odpadu ve světě 2019 – Zaměřeno na Evropu“. Podle ní je v dočasných úložištích po celé Evropě (kromě Ruska) uloženo více než šedesát tisíc tun vysoceradioaktivního vyhořelého jaderného paliva. V rámci EU skladuje 25 % současného vyhořelého jaderného paliva Francie, následovaná Německem a Velkou Británii.  Kromě toho bylo v Evropě vyprodukováno více než 2,5 milionu m³ nízko a středně aktivního odpadu pocházející z jaderné energetiky.

  Mnoho vlád podceňuje náklady na ukončení jaderného cyklu. Žádná země dosud nemá konzistentní model financování, což představuje finanční riziko pro daňové poplatníky. Evropské komise má k dispozici první přehledové zprávy členských zemí, je ale její reakce na ní adekvátní? Země jako Česká republika mají také problém s přístupem k dotčeným samosprávám v místech možného konečného hlubinného úložiště.

  Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Callou – Sdružením pro záchranu prostředí připravili webinář k představení studie "Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu" .  Akce proběhla ve čtvrtek 4. 6. 2020 on-line přes webovou platformu Zoom a to v českém a anglickém jazyce se simultánním tlumočením.

  Program:
  • Politická dimenze jaderného odpadu: Rebecca Harms, býv. europoslankyně Greens/EFA
  • Hlavní zjištění; náklady a finance: Arne Jungjohann, hlavní editor Zprávy
  • Řešení problematiky jaderného odpadu v České republice: Edvard Sequens, autor české kapitoly ve Zprávě a předseda sdružení Calla
  • Nezbytnost zapojení veřejnosti do procesu výběru hlubinného úložiště: Jitka Seitlová, senátorka, místopředsedkyně výboru pro životní prostředí

  Záznam ze semináře si můžete pustit zde (bez tlumočení):
  https://www.youtube.com/watch?v=-iI6W48M2rg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1MsODSrOYZORilKs0G0bjurqUQWK5WsEGLCs5R2UGza9ho1BrhH3siBmQ

  Klára Schovánková a Edvard Sequens