Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu

 

ZPRÁVA O JADERNÉM ODPADU VE SVĚTĚ (WNWR) je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím.

Tato Zpráva o jaderném odpadu ve světě (WNWR) je společným projektem skupiny expertů a expertek z různých zemí, kteří chtějí upozorňovat na radioaktivní odpad coby podstatnou a rostoucí výzvu, jež dosud nemá žádné dlouhodobé řešení. Projekt iniciovala Rebecca Harms a původní osnovu vytvořili Wolfgang Neumann, Mycle Schneider a Gordon MacKerron.

Ústřední tým projektu WNWR (Rebecca Harms, Mycle Schneider, Arne Jungjohann a Anna Turmann) od poloviny roku 2018 pracoval na získávání partnerů a shánění finančních prostředků na projekt, na hledání přispěvatelů a na vydání zprávy. Rebecca Harms se ujala celkového vedení projektu. Arne Jungjohann působil jako šéfredaktor a koordinátor projektu. Anna Turmann zajišťovala neocenitelnou koordinaci, organizaci, redakci a plánování rozpočtu. Mycle Schneider a Gordon MacKerron svými účinnými a promyšlenými radami spoluvytvářeli strukturu projektu.

Velmi vděčni jsme za vynikající práci, kterou odvedli přispěvatelé z pestré skupiny mezinárodních expertů, z nichž každý vypracoval jednu či více kapitol: Manon Besnard, Marcos Buser, Ian Fairlie, Gordon MacKerron, Allison Macfarlane, Eszter Matyas, Yves Marignac, Edvard Sequens, Johan Swahn a Ben Wealer.

Vyšlo v listopadu 2019.

Plná zpráva v češtině.

Shrnutí v češtině.

Plná zpráva v angličtině.

Zpráva on-line na: WWW.WORLDNUCLEARWASTEREPORT.ORG

Záznam webináře s představením českého překladu Zprávy o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu, který se konal 4. 6. 2020.


Přílohy ke stažení