Cesta na nejbezpečnější místo Země

  2013 | Režie: Edgar Hagen | 100 min

  „Více než 350 000 tun vysoce radioaktivního odpadu a vyhořelých palivových tyčí je uloženo v dočasných skladech v areálech jaderných elektráren a v meziskladech po celém světě. Více než dalších 10 000 tun k nim přibyde každý rok. Je to nejnebezpečnější odpad, jaký kdy člověk vyprodukoval. Odpad, který vyžaduje skladování v bezpečném konečném úložišti po statisíce let. Mimo dosah lidstva a jiných žijících bytostí. Otázkou je: kde?” Toto je předmluva k filmu švýcarského režiséra Edgara Hagena, který by rád na vlastní oči viděl nejbezpečnější místo pro uložení nejnebezpečnějšího odpadu všech dob.

  Společně se švýcarsko-britským jaderným fyzikem Charlesem McCombiem, který třicet pět let marně hledá bezpečné konečné úložiště pro vysoce radioaktivní odpad, zkoumá režisér Edgar Hagen omezení a rozpory v souvislosti s tímto projektem světového významu. Navštívíme s ním Gable Mountain ve státě Washington, Yucca Mountain ve státě Nevada a Pilotní provoz pro izolaci odpadů v Novém Mexiku ve Spojených státech. Z evropských destinací zamíříme do hrabství Cumbria ve Velké Británii (kde byla spuštěna první britská jaderná elektrárna Calder Hall a kam byl léta dovážen švýcarský jaderný odpad na přepracování do zařízení Sellafield), do kantonů Aargau a Curych a do skalní laboratoře Grimsel ve Švýcarsku, k bývalému dolu Gorleben v Německu, do městečka Östhammar ve Švédsku a do vídeňské Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Rakousku. A také zavítáme do pouště Gobi v Čínské lidové republice, Západní Austrálie a severního Japonska.

  Také v České republice je hledání bezpečného uložení radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva z elektráren Dukovany a Temelín palčivé téma, které spojuje i rozděluje. Spojuje obyvatele žijící v lokalitách Kraví hora, Horka, Hrádek, Čihadlo, Magdalena, Březový potok a Čertovka, které Správa úložišť radioaktivních odpadů vytipovala jako geologicky i strategicky nejvhodnější oblasti, kde podle jejich studií jaderný odpad nezpůsobí žádné potíže po statisíce let. A jelikož je tento názor v rozporu s míněním obyvatel úložišťových lokalit, trvá mezi nimi a státními úřady dlouhodobé napětí stupňující se místy až v konflikt.  Veřejnost je často zmítána zprávami médií sem a tam anebo jen pasivně přihlíží, neboť nevidí důvod či nástroje pro efektivní zapojení se do diskuze. Snad přispěje tento film k tomu, že si lidé v celé České republice začnou lépe uvědomovat souvislosti mezi těžbou uranu, výrobou elektřiny z jádra a produkcí radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, se kterými jsou pak obrovské problémy po celém světě.

  Film ke zhlédnutí.

  Rozhovor s režisérem filmu.

  Videoupoutávka na film.