"Příprava hlubinného úložiště - aktuální situace"

    Prezentace  Jiřího Slováka, ředitele SÚRAO z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Drahonín, 18. června 2015


    Přílohy ke stažení