"Je uložení radioaktivních odpadů do horninového prostředí bezpečné?"

    Prezentace  ředitele Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně Josefa Zemana z panelové debaty "Radioaktivní odpady za našimi humny?", Drahonín, 18. června 2015


    Přílohy ke stažení