Výzkumný polygon EDU-západ

 

Mapa výzkumného polygonu EDU-západ se zakreslenými  potenciálně využitelnými bloky pro umístění hlubinného úložiště. SÚRAO, leden 2018.


Přílohy ke stažení