Bavorsko našlo chyby v průběžné zprávě z německému jadernému úložišti

    Podle bavorských úřadů obsahuje průběžná zpráva zveřejněná v rámci procesu hledání vhodného místa pro úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území Německa závažné chyby. To vyplývá ze stanoviska Geologické služby Zemského úřadu pro životní prostředí (LFU). Bavorský ministr životního prostředí Thorsten Glauber (Svodobní) proto požaduje, aby Spolková společnost pro konečné skladování BGE opravila své stanovisko ohledně vhodnosti bavorského území pro stavbu budoucího jaderného úložiště.

    "Bavorsko sleduje a provází proces hledání jaderného úložiště velmi konstruktivně, ale také kriticky,“ řekl Glauber ve středu v souvislosti s desátým výročím závažné  jaderné havárie v japonské Fukušimě, ke které došlo v důsledku silného zemětřesení a vlny tsunami.

    Před zhruba půl rokem zveřejněná průběžná zpráva společnosti BGE vyvolala především v Bavorsku ostrou vlnu kritiky. Podle této zprávy jsou totiž zhruba dvě třetiny Bavorska vhodné pro budoucí stavbu podzemního konečného jaderného úložiště.

    Podle mínění LFU uvedla společnost BGE ve své zprávě u minimálně šesti bavorských oblasti nesprávné údaje. Například jedna z uvedených oblastí s jílovitou horninou byla změřena jako příliš velká. „Všechny body v kritice LFU musí společnost BGE zohlednit a oblasti, kterých se kritika týká, ze zprávy o vhodnosti území vyřadit,“ dodal bavorský ministr životního prostředí Glauber.

    Přeložila Gabriela Reitingerová, OIŽP