Bude v našem kraji hlubinné úložiště jaderného odpadu?

  Vyšlo: 7.7.2021


  Stále více se mluví o tom, že v Plzeňském kraji vznikne úložiště jaderného odpadu. Jaká lokalita byla Správou úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) navržena, na to jsme se zeptali Mgr. Radky Trylčové, předsedkyně výboru pro životní prostředí Plzeňského kraje


  Myšlenka umístit úložiště na území Plzeňského kraje bohužel není nová. Plzeňský kraj a obce v kraji již řadu let v tétosouvislosti usilují o možnost zapojit se do procesu rozhodování. Nechceme, aby vládní rozhodnutí bylo o nás, bez nás.  Původně byla v kraji Správou uložišť vytipována dvě místa. Jednalo se o Čertovku na Plzni-severu, která pak s definitivní platností na konci minulého roku z výběru vypadla. Oblast Březový potok na Horažďovicku však ve výběru stále zůstává.

  Kolika obcí našeho kraje se to týká?

  Donedávna se to týkalo hlavně obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov a Velký Bor. Nově bylo toto území rozšířeno o další čtyři. Rozšířené území pro uložiště by mělo zasahovat až ke katastrálnímu území města Horažďovice a obcí Břežany, Kovčín a Malý Bor. Celkem se jedná o 32 sídel, a to už je velký počet.

  Kdy by mělo být hlubinné úložiště zprovozněno?

  Oficiální vládní odhady počítají s rokem 2065. To se může zdát jako velmi dlouhá doba. Nás se to týkat nebude, ale našichdětí rozhodně ano. Proto je nutné se neustále ptát a znát všechny odpovědi. Bezpečnost úložiště je třeba pečlivě posuzovat. Lidé mají právo vědět, co se chystá a mít možnost do toho promlouvat. Otázku kam s ním jetřeba důkladně zvážit. Vláda ČR zatím ještě nerozhodla. Ve hře zůstávají celkem čtyři lokality v ČR. Vedle Březového potoka je to ještěJanoch u Temelína, Horka na Třebíčsku a Hrádek na Jihlavsku.

  Jsou už známy náklady na jeho výstavbu?

  Předpokládané náklady na hlubinné úložiště jsou spočteny na minimálně 112 miliard korun. Vzhledem k tomu, že stavba bude zahájena za několik desítek let, předpokládám, že náklady budouvyšší.

  Proti výstavbě hlubinného úložiště vznikl poměrně velký odpor. Obce a spolky z lokalit, které vláda potvrdila jako vhodné pro hledání místa pro konečné uložení radioaktivních odpadů, se obrátily o pomoc na Plzeňský kraj. Co žádají od krajské samosprávy?

  Především spojit síly a dosáhnout změn v legislativě. Obce i kraj jsou nespokojeny s postupem Ministerstva průmyslu a obchodu a vládních úředníků. Žádají rovnoprávnépostavení v celém procesu a přijetí příslušného zákona, který by výšeuvedené zajistil.

  Plzeňský kraj za svými občany stojí a s umístěním úložiště na jaderný odpad nesouhlasí. Chceme, aby vláda s námi vedla dialog a aby se nerozhodovalo od stolu. Vybudování hlubinného uložiště poznamená životy našich občanů i celé oblasti Pošumaví na stovky až tisíce let, a proto nesmíme zůstat této problematice lhostejní.

  Autor: Jana Mertová

  Zdroj: Plzeňský rozhled