Alena Maršálková: Čtyři starostové dál ignorují své občany a prosazují záměr státu

  Vyšlo: 01.07.2024

  Další vývoj v kauze výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě Janoch

  Na setkání s ministrem Jozefem Síkelou 25. června 2024 ohledně pracovní skupiny, jejíž členové by měli přispívat zejména k vyjasnění stanovisek a zlepšení komunikace mezi jednotlivými orgány státní správy a mezi státní správou a dotčenou veřejností, byli pozváni zástupci čtyř vytipovaných lokalit pro stavbu hlubinného úložiště, tedy z dotčených obcí lokalit Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch. Zástupci tří lokalit účast odmítli, s tím, že podmínky navrženého statutu pracovní skupiny jsou pro obce naprosto diskriminační a celá tato aktivita má za úkol pouze vytvořit nástroj, pomocí kterého se budou Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) prezentovat veřejnosti jako naprosto transparentní a féroví. Ano, píšu, že tři odmítli, tedy jen jedna lokalita tam své zástupce měla a není těžké uhodnout, která… byl to Janoch. Za Temelín Josef Váca, Dříteň Josef Kudrle, Olešník Milan Kotýnek st. a za Hlubokou nad Vltavou Tomáš Jirsa, senátor a člen ODS.

  Před občany hrají jen divadlo

  Od chvíle, kdy vláda v roce 2020 zařadila Janoch mezi čtyři vhodné lokality, starostové obcí Dříteň, Olešník, Temelín a města Hluboká nad Vltavou, dělají všechno proto, aby byl Janoch vybrán jako finální lokalita. Navenek před občany hrají divadlo, mlčí nebo mlží. Všichni čtyři svorně tvrdí, že jsou proti záměru výstavby hlubinného úložiště, nechají to sice schválit svými zastupiteli, ale problém je v tom, že nestačí odepsat kompetentním úřadům, že obec či město nesouhlasí, ale musí se precizně uvést proč, tedy veškeré relevantní argumenty. A to údajně žádná ze čtyř dotčených obcí neudělala. Až loni se o chystané stavbě dozvěděli opoziční zastupitelé v Temelíně a začali se bránit. A za pomoci advokátní kanceláře se jim podařilo dočasně zastavit provádění hlubinných vrtů. Starostové ovšem zatajují informace dál pod taktovkou starosty Jirsy. A víte, jak se říká, chytrému napověz, hloupého kopni, má to svou logiku. Když se zamyslíme, kdo je ve vládě, kdo na kraji, kdo v čele radnice a kdo městu vlastně šéfuje, není to nic překvapivého.

  V Temelíně už toho mají dost!

  Jen za dva dny poté, co se starosta Váca vrátit ze schůzky na MPO, schválili zastupitelé Temelína vstup do Platformy proti úložišti. Je zajímavé, že když se starostové Váca, Kotýnek st., Kudrle a Jirsa bijí v prsa, jak bojují proti úložišti, ani jedna z obcí se do zmiňované platformy nezapojila. Ta vznikla v srpnu v roce 2020 a jejím cílem je prosadit změnu v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí. Na webových stránkách zjistíte, že jejími členy jsou všechny dotčené obce lokalit Březový potok, Horka, Hrádek, u Janochu je to jen spolek Satis.

  Zastupitelé Temelína poslali ministru Síkelovi dopis s připomínkami k pracovní skupině MPO a připojili se ke všem dotčeným obcím dalších tří lokalit, které jsou proti úložišti. „Návrh statutu pracovní skupiny je pro obce velmi nevyvážený v neprospěch obcí, netransparentní a nevýhodný, a proto zcela nepřijatelný. Jsme přesvědčeni, že účast zástupců obcí na obdobných jednáních SÚRAO zneužívá k tvrzení, že komunikace a spolupráce obcí se SÚRAO (a MPO) funguje a „vše je transparentní a férové“. Důkazem toho jsou jednání lokální pracovní skupiny (LPS). Nemůžeme tedy akceptovat Váš návrh modelu vzájemné komunikace, neboť zde nadále pokračuje neodůvodněné zvýhodňování jedné strany dialogu a neodůvodněné preferování jednoho veřejného zájmu, oproti jiným. Na základě dosavadní praxe to shledáváme jako ne zcela ideální způsob spolupráce a komunikace, které by nám vyhovovaly. Tak, jak je pracovní skupina nastavena, se nejeví jako ideální platforma, nereflektuje naše podněty a je příliš uniformní – formální a tvrdě v rukách MPO a SÚRAO,“ uvádí se v dopise.

  Starosta Jirsa za nás nebude rozhodovat!

  Na závěr se pak tvrdě ohradili proti zástupcům Hluboké. „Všechny dotčené obce z lokality Janoch nikdy nesouhlasily a nadále nesouhlasí s prováděním průzkumů a výzkumů na našich správních územích. Jsme přesvědčeni, že SÚRAO nabylo dojmu, že zde mají otevřená vrátka a souhlasný postoj. Pochvalují si vstřícný přístup, a to především ze strany zástupců města Hluboké nad Vltavou. Již od roku 2020, kdy byl počet lokalit snížen na čtyři, se nezvedl na lokalitě Janoch odpor k tomuto záměru, a to především z nulové informovanosti obyvatel a zastupitelů dotčených obcí právě ze strany zástupců jmenovaných do LPS. První jednání LPS proběhlo 22. 6. 2021. Obec Temelín se s tímto postojem rozhodně neztotožňuje a celou tuto aktivitu odsuzuje. Občané našich obcí rozhodně nejsou podřízeny rozhodnutími vznikajícími pod taktovkou zástupců města Hluboká nad Vltavou. Tito lidé nemají právo zasahovat takovýmto způsobem do práv a svobod.“

  SÚRAO jede dál podle not, odpor obcí ignoruje

  Nervozita mezi občany stoupá, protože se k nim dostávají informace různými cestami, nevědí, zda jsou pravdivé, či jen fámy a spekulace. Nicméně to z dosavadních jednání vypadá, že u Janochu už je připravena i vizualizace nadzemního areálu, což by mohlo znamenat, že má největší šanci být finální lokalitou. Jen pro představu nadzemní areál o rozloze 26,5 ha čítá 51 staveb pod povrchem, 62 staveb na povrchu a 50 m vysokou těžební věž. Navíc na webu města Hluboká nad Vltavou najdete dopis SÚRAO, že v nadcházejícím období budou v daném katastru probíhat práce v souvislosti se zkoumáním širšího území pro možnou budoucí výstavbu hlubinného úložiště v České republice. Bude se zejména jednat o práce, které je nutné provést k naplnění cílů geologického poznání v okolí lokalit zvažovaných pro možné umístění hlubinného úložiště. Je třeba detailně a systematicky zdokumentovat geologickou a tektonickou stavbu okolí vybrané lokality včetně poměrů povrchových a podzemních vod a plynule tak navázat na již provedené práce v předešlých letech na lokalitách.

  Občane, nedej se a nevzdávej se!

  Vypadá to, že současná parta čtyř starostů dělá maximum, aby v tichosti, a hlavně bez odporu a připomínek občanů, prošel výběr Janochu za finální lokalitu pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu uprostřed krásných Jižních Čech. Ale, dotčeny nebudou jen ony čtyři obce, ale celý kraj. A tak se ptám, proč se o tom nemluví se všemi občany, například s obyvateli města Týn nad Vltavou. Tam jich žije asi 8020 a Janoch od něj bude jen 7,6 km daleko? Opravdu si necháme od politiků všechno líbit?

  Mgr. Alena Maršálková
  úvodní signatářka Charty 2022, mediální poradkyně 

  Zdroj: parlamentnlisty.cz