Dalších 53 milionů korun chce MPO rozdělit všem obcím, jejichž území stát vytipoval jako možné úložiště jaderného odpadu

    Tyto peníze ale dostanou nejdříve v roce 2021, až projde věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru vhodné lokality. Ne všechny ale o peníze stojí.

    Dvě videoreportáře můžete shlédnout na webu České televize zde a zde.