400 lidí protestuje proti skladování jaderných odpadů

  Vyšlo: 22.května 2022 Sueddeutsche Zeitung dpa

  Salzgitter (Německo) - Protestním hvězdicovým pochodem k šachtě Konrad demonstrovalo v neděli 420 lidí proti skladování jaderných odpadů v bývalém dolu na těžbu železné rudy. Oznámila to v neděli místní policie. Organizátoři počítali s účasti kolem 500 osob. „Již 40 let bojujeme proti skladování jaderných odpadů v šachtě Konrad,“ řekl Ludwig Wassmus, předseda pracovního společenství Schacht Konrad. Povolení pro skladování jaderného odpadu v bývalém dole bylo uděleno před 20 lety. „Přesto není trvalé úložiště stále v provozu a my zabráníme tomu, aby se tak někdy stalo.“

  Povolení pro stavbu a provoz trvalého úložiště v bývalém těžebním dole je platné již od roku 2002. Po přestavbě dolu se do důlních prostor má umístit až 303.000 kubických metrů slabě a středně aktivních odpadů. Kritici projektu však již od samého začátku požadují okamžitě zastavení stavebních prací.

  Frank Klingebiel, starosta města Salzgitter, vyzval německou spolkovou vládu, aby se postarala o bezpečné uložení radioaktivních odpadů. Spolková ministryně životního prostředí Steffi Lemke /Zelení/ se však až dosud bránila se spolkem Salzgitter a nadále trvá na tomto projektu jenom proto, že pro něj před 20 lety bylo již vydáno povolení, stěžoval si starosta Klingebiel. „To je nezodpovědné a velmi mě to znepokojuje,“ dodal.

  Petra Wassmann ze spolku NABU Dolní Sasko prohlásila, že územní rozhodnutí je od začátku protiprávní: „Neproběhlo žádné odborné řízení pro výběr lokality, nebyl předložen důkaz o dlouhodobé bezpečnosti záměru a nebyla zohledněna ani opatření proti škodám a rizikům.“

  Kerstin Rudek z Občanské iniciativy Luechov Dannenberg varovala po ukončení projektu konečného úložiště v lokalitě Gorleben před další „katastrofou jaderně- skladovací politiky“. Německo je podle ní na hony vzdáleno nejlepšímu možnému uskladnění jaderného odpadu. Občanská iniciativa Luechov Dannenberg dlouhé roky bojuje za to, aby se lokalita Gorleben nestala místem pro trvalé uložení vysoce radioaktivních odpadů. V září 2020 byla nakonec tato lokalita vyřazena z německého procesu vyhledávání lokality pro stavbu konečného úložiště.

  Zdroj: sueddeutsche.de 

   

  Dolní Bavorsko: veřejnost se podílí na hledání místa pro trvalé jaderné úložiště


  20.5.2022 Passauer Neue Presse

  Freyung – Hledání vhodného místa pro stavbu jaderného úložiště pokračuje a Dolní Bavorsko nadále zůstává ve hře. Nyní se v Německu v rámci pokračujícího výběru lokality prověřují vhodné metody pro odhad rizik pro jednotlivé druhy hornin. S pomocí těchto metod se má zúžit výběr z nynějších více než 90 regionů na cca. 10 lokalit, kde budou pokračovat povrchové průzkumné práce. Tohoto procesu výběru se může účastnit veřejnost. K tomu se tento týden koná hybridní akce s názvem „Fórum Endlagersuche“ . Každý zájemce se může t=to akce zúčastnit online – ale může přijet i osobně do Mainzu.

  Sebastian Gruber, předseda dolnorakouských zemských radních a zemský rada za Freyung – Grafenau doufá, že se informační akce zúčastní co nejvíce dolnorakouských občanů. „trvalé jaderné úložiště v Bavorském lese by měl fatální důsledky pro celý vládní okres. Toto téma se nás tak všech v Dolním Bavorsku velmi dotýká – a to nejen obcí, členů ekologických spolků, ale i všech zájemců z řad občanů. Každý, koho téma zajímá, by se měl na toto informační fórum přihlásit,“ dodal.

  Větší dolnobavorská účast by pak zvýšila i pravděpodobnost, že bude regionální zástupce zvolen do plánovacího týmu k jadernému úložišti. Tento tým rozhoduje o tom kdy a kde se bude konat další akces účastí veřejnosti.

  Co se bude dít na tomto informačním fóru? Bude představen aktuální stav hledání trvalého jaderného úložištěv Německu, speciálně pak metodika, podle které se kontrolují bezpečnostně relevantní vlastnosti různých druhů hornin. V následném workshopu pak proběhne diskuse o tomto tématu a o účasti veřejnosti. V této části mohou svou kritiku, své argumenty a komentáře vyjádřit všichni zúčastnění, tedy i občané. A jak již bylo zmíněno, bude se volit nový plánovací tým k hledání úložiště.

  Zdroh: pnp.de 

  přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP