Geologické průzkumy pro úložiště nezačaly ani po desetileté pauze

  Průzkumné práce pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů nezačaly v roce 2014 ani v jediném státem vybraném místě [1]. Důvodem jsou nejen odvolání obcí a spolků ve všech lokalitách proti rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, kterým byla povolena průzkumná území.  Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) také kvůli vlastním chybám zrušila veřejnou zakázku na zpracování projektu a provedení geologických prací [2]. Nemá tak připraveny projekty těchto prací a nemůže o jejich povolení požádat.  

  Přerušení geologických prací, o němž po veřejných protestech rozhodla vláda v roce 2004, mělo trvat pět let [3].  Díky neochotě zodpovědných státních institucí zásadně přehodnotit přístup k obyvatelům dotčených obcí, se přerušení protáhlo na dvojnásobek a v ohrožení jsou i termíny, se kterými vláda souhlasila v návrhu nové koncepce nakládání s radioaktivními odpady [4].

  Přestože SÚRAO vsadilo vše na kartu peněz – nabídku milionů korun do rozpočtu dotčených měst a obcí jako tzv. kompenzaci za geologické práce, ve většině vybraných obcí i nadále naráží na nesouhlasy starostů a místních sdružení občanů. Především totiž chybí lepší zakotvení práv dotčených obcí v zákonech, který by jim, ta jako v zahraničí, zajistil skutečně transparentní a účinnou účast při rozhodování o úložišti. Nejsou jasná kritéria, podle kterých mají být již za několik let vybrány lokality do užšího výběru.  To bylo také důvodem, proč starostové 131 měst a obcí a dále zástupci 29 neziskových organizací odeslali v březnu 2013 ministrům a dalším politikům výzvu „K hlubinnému úložišti férově“ [5]. Do dnešního dne není respektována.  

  Hned dvě veřejné akce věnované problematice úložiště se konají v sobotu 3. ledna. Od 8,30 startuje v Informačním centru zámku v Chanovicích 12. ročník pochodu "K uctění a zachování přírody a života v Pošumaví - Novoroční procházka krásným územím, které je však mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě gigantického úložiště radioaktivního odpadu!!!“ . Pochod pořádá obec Chanovice. Od 13 hodin pak u kapličky v Makově nedaleko Jistebnice startuje pochod "Krajem, kde nebude úložiště" pořádaný osadním výborem v Makově. 

  Edvard Sequens z Cally řekl: „Jsme přesvědčeni, že by nevhodně vedený proces hledání úložiště měl být zastaven. Řešení problematiky jaderných odpadů, jejichž nebezpečnost přetrvá věky, musí být postavené na koncepci přijaté širokým společenským konsensem, která stanoví jasná kritéria pro hledání úložiště a nastaví procesní pravidla. Teprve poté pak je vhodné vydávat prostředky na průzkumy v lokalitách a jen tam, kde je odůvodněná šance najít vhodné podmínky pro úložiště a se souhlasem obcí a jejich obyvatel. I proto se také Calla odvolala vůči stanoveným průzkumným územím.“

  Další informace Vám mohou doplnit:

  Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, e-mail: edvard.sequens@calla.cz, tel.: 602 282 399

  K pochodu  v Chanovicích starosta Petr Klásek, e-mail: obec.chanovice@email.cz, tel.: 606 745 795

  K pochodu v Makově Marie Šitová, osadní výbor Makov, e-mail: majasittova@seznam.cz, tel.: 776 707 268 a starosta Jistebnice Vladimír Mašek, e-mail: starosta@jistebnice.cz, tel.: 602 442 799 

  V příloze: plakátky na pochody proti úložišti v Chanovicích a v Makově

  Poznámky:

  [1] SÚRAO hledá konečné hlubinné úložiště v okolí Lodhéřova (lokalita Čihadlo) na Jindřichohradecku, v okolí Jistebnice (lokalita Magdalena) na Táborsku, poblíže Pačejova (lokalita Březový potok) u Nepomuka, v blízkosti Lubence (lokalita Čertovka), u Dolní Cerekve na sever od Jihlavy (lokalita Hrádek), v okolí Budišova na Třebíčsku (lokalita Horka) a poblíž Rožné na Žďársku (lokalita Kraví hora).

  [2] Podrobnosti k veřejné zakázce "Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v etapě vyhledávání" s předpokládanou cenou 215 milionů korun, jsou k dispozici na http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1b1d9c06-7d7b-4d8f-90f4-ef54d4146637/Zakazka/P14V00000006  

  [3] Usnesení vlády č. 550 ze dne 2. června 2004, přerušení geologických prací navrhl tehdejší ministr průmyslu a obchodu Milan Urban

  [4] Vláda 15. 12. 2014 odsouhlasila, že připravený návrh aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem může jít do zákonem vyžadovaného hodnocení dopadů na životní prostředí 

  [5] Výzva „K hlubinnému úložišti férově“: http://www.temelin.cz/images/PDF/Vyzva_uloziste_ferove.pdf

  Zdroj: Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 2. ledna 2015


  Přílohy ke stažení