Jak pokročilo Německo s hledáním konečného úložiště vysoce radioaktivních odpadů?

  Vyšlo: 10.duben 2024  

  Před deseti lety se v Německu začalo hledat úložiště jaderného odpadu: Spolkový sněm zřídil komisi, která měla na "prázdné mapě" vypracovat kritéria pro vyhledávání. Ještě je před námi dlouhá cesta.

  Úkolem bylo najít nejlepší místo pro německé úložiště jaderného odpadu, a to čistě na základě geologických kritérií. Dva roky poté, co tím byla před deseti lety „Úložišťová komise“ pověřena, dodala tato komise pro konečné úložiště řadu kritérií, podle nichž by měla být tato lokalita vybrána. Stanovené výběrových specifik je náročné: nový začátek hledání na "prázdné mapě" a hledání nejen vhodné lokality, ale té skutečně nejvhodnější lokality. Bezpečné uložení na milion let. To v zásadě znamená, že Spolková společnost pro konečné ukládání (BGE) pověřená tímto úkolem musí prohledat celé Německo.

  Konečné úložiště: zpoždění desítky let...

  To vyžaduje čas. Podle zákona o výběru lokality by mělo být místo pro konečné úložiště vybráno do roku 2031. Ale už během práce Komise pro konečné úložiště to mnozí označovali za iluzorní. Mezitím byl také oficiálně změněn harmonogram. BGE odhaduje, že místo pro konečné úložiště bude nalezeno nejdříve na konci 40. let, možná i o dvacet let později. To by mohlo znamenat, že Německo nebude mít funkční úložiště dříve než v příštím století.

  Příštích pět let je pro budoucnost jaderného odpadu důležitých…..

  Eva Bayreutherová pomáhá organizovat účast veřejnosti na hledání konečného úložiště a pracuje pro koordinační úřad, který do procesu zapojuje okresy Horních Franků. Nejasný časový harmonogram považuje za problematický: "Údaje o tom, kdy má být nalezeno konečné úložiště, se v některých případech pohybují nahoru a dolů až o 60 let. Proto bych řekal, že bychom se měli soustředit na to, co je zřejmé, a to je příštích pět let."

  Pouze několik málo regionů pro umístění bude dále zkoumáno...

  Během příštích pěti let chce BGE postupně vyloučit oblasti, které jsou pro konečné uložení vysoce radioaktivních odpadů nevhodné. Oblast vyhledávání pro úložiště se má zúžit ze současných 54 procent území Německa na pravděpodobně méně než jedno procento. Poté zůstane jen několik oblastí.

  Zemská vláda nevidí v Bavorsku žádnou vhodnou lokalitu…..

  Pro bavorskou zemskou vládu však bylo vždy jasné, že nejvhodnější místo pro úložiště na německém území nikdy nebude v Bavorsku. Politické strany CSU a Svobodní voliči to již dvakrát uvedli ve svých koaličních smlouvách: "Jsme přesvědčeni, že Bavorsko není geologicky vhodnou lokalitou pro umístění jaderného úložiště." Vládní koalice se proto rozhodla, že v Bavorsku nebude úložiště. Zemská vláda však tento politický názor podkládá i vědeckými argumenty. Žulová hornina, která tvoří většinu oblasti pro úložiště v Bavorsku, je rozpukaná. Na rozdíl například od soli jsou k bezpečnému uložení jaderného odpadu zapotřebí další umělé bariéry. A při zvláštním hlasování o závěrečné zprávě komise pro úložiště se Bavorsko vyjádřilo jasně: "Úložiště, jehož bezpečnost má být založena na technických bariérách na více než milion let, nemůže představovat nejlepší možnou bezpečnost."

  Skepse v severním Německu…..

  Tento bavorský postoj se nelíbí zejména v severním Německu. Je to proto, že jsou tam rozšířeny solné a jílové útvary - alternativy k žule jako takzvané "hostitelské hornině" pro úložiště. Pro severní německé země bylo proto důležité, aby byla žula analyzována rovnocenně.

  Mapa úložišť se na podzim změní…...

  A tak za současného stavu jsou stále oficiálně ve hře o úložiště dvě třetiny Bavorska - téměř všechny regiony severně od Dunaje. To by se však mohlo brzy změnit, zdůrazňuje Eva Bayreutherová, protože od podzimu letošního roku bude BGE jako každý rok zveřejňovat nové průběžné výsledky vyhledávání úložiště, které vyloučí nevhodné oblasti. "Pak se mapa změní," zdůrazňuje Bayreutherová - poprvé od prezentace "průběžné zprávy o dílčích regionech" v září 2020. Je však nepravděpodobné, že by všechny bavorské regiony byly vyřazeny v první fázi vyhledávání do konce tohoto desetiletí - jak by si bavorská zemská vláda přála.

  Autor:Lorezn Storch

  Zdroj: dr.de (Bayerischer Rundfunk)

  Přeložila Gabrela Reitinger, OIŽP  Obce požadují finanční kompenzace za jaderný mezisklad

  Vyšlo: 20.4.202č BR.de Guido From

  Hledání konečného úložiště se zpožďuje - radioaktivní odpad tak musí zůstat v dočasných úložištích (tzv. meziskladech) mnohem déle, než se původně plánovalo. Místní úřady, kde se tato dočasná úložiště jaderného odpadu nachází, proto požadují peníze od spolkové vlády. Nyní oznámily, kolik.

  Starosta obce Niederaichbach v okrese Landshut Josef Klaus (CSU) požadoval v roce 2022 kompenzace pro obce s meziskladem v souvislosti s ukončením výroby jaderné energie v Německu. Nyní je ve vzduchu konkrétní částka.

  Požadavek: 800 000 až 1,3 milionu euro ročně…...

  Starosta a předseda pracovní skupiny obcí s jadernými zařízeními v Německu (Asketa) v rozhovoru pro BR24 potvrdil zprávu listu "Welt am Sonntag", podle níž Asketa považuje za přiměřenou částku 800 000 až 1,3 milionu euro ročně. O tom chtějí starostové jednat i se zástupci spolkové vlády na příštím plánovaném setkání v červnu.

  Živnostenská daň zmizela, pozemky nelze využít jiným způsobem…..

  Klaus svůj požadavek zdůvodnil především tím, že hledání konečného úložiště jaderného odpadu pro Německo se výrazně zpozdilo: původní harmonogram s datem výběru lokality pro konečné úložiště v roce 2031 a uložení vysoce radioaktivních odpadů do roku 2050 již nelze dodržet - jaderný odpad se proto musí nadále dočasně ukládat v původních lokalitách jaderných elektráren, jako je Isar u =Landshutu.

  Pozemky, které jsou k tomu zapotřebí, pak nemohou být využity k jinému účelu a zároveň odstavení jaderných elektráren znamená i ztrátu daní z podnikání. A samotné areály elektráren nelze využít k jinému účelu až do ukončení jejich likvidace kolem roku 2040.

  Podle Klause se navrhovaná suma odvíjí od částek, které již obdržely lokality Gorleben a Ahaus, které jadernou elektrárnu nikdy neměly. Zatím však není jasné, jak by se přesné částky daly vypočítat: "Shodujeme se na tom, že chceme něco dostat. Jak budou vypadat podrobnosti, se pak uvidí při dalších jednáních."

  V Niederaichbachu se nachází mezisklad, zatímco v sousedním Essenbachu byla ještě před rokem v provozu jaderná elektrárna Isar 2. Ta byla jednou ze tří posledních jaderných elektráren v Německu, které byly v polovině dubna 2023 odstaveny ze sítě. Demontáž reaktoru Isar 2 byla zahájena nedávno, zatímco reaktor Isar 1 je v procesu demontáže již od roku 2017.

  Zdroj: Bayerischer Rundfunk

  Přeložila Gabrela Reitinger, OIŽP

   

  Konečné úložiště ve Švábsku? Spolkový úřad bude informovat veřejnost na akci v Augsburgu

  Vyšlo: 7.5.2024 br.de 

  V budoucnu bude v Německu zřízeno konečné úložiště jaderného odpadu – jak si topřeje německá spolková vláda. Kde, to je zatím otevřené. Švábsko je také stále ve hře. Příslušný spolkový úřad o tomto bude dva dny poskytovat informace o probíhajícím procesu výběru vhodného místa a chce také vyslechnout obavy občanů.

  "Jaderný odpad? Ne, díky!" Tuto větu slýchá Grete Rebstocková a její tým ze Spolkového úřadu pro bezpečnost nakládání s jaderným odpadem často. "Ale to je normální a my také chceme, aby se lidé tímto tématem zabývali," vysvětluje úřednice ze spolkového úřadu. Odborníci v současné době objíždějí celé Německo se svým informačním stánkem. Cílem je "zapojit a informovat obyvatelstvo," říká Rebstocková.

  54 procent území Německa je stále ve hře.

  Celkem je zahrnuto asi 90 oblastí. Co to znamená pro Švábsko, zatím nelze seriózně posoudit. Je třeba ještě analyzovat příliš mnoho údajů. V nejlepším případě - podle výpočtů odborníků - bude umístění úložiště jasné do roku 2046. V nejhorším případě by výběr vhodného místa mohl trvat až do roku 2068. Heslem je "upřednostnit bezpečnost před rychlostí", říká Rebstocková. Koneckonců hledáme úložiště na další milion let.

  Zúžení lokalit pro možné úložiště přijde pravděpodobně v roce 2027….

  K užšímu vymezení lokalit dojde v roce 2027. Do té doby by také mohlo být jasné, zda bude podrobněji analyzována půda v okrese Neu-Ulm. Podle Rebstockové by měl být seznam zhruba osmi až deseti možných regionů dokončen do tří let.

  Švábsko je v současné době na seznamu proto, že se zde nachází jak jíl, tak krystalinikum. Obě tyto horninové vrstvy jsou pro případné úložiště vhodné. Kromě toho je jedním z klíčových kritérií to, že vrstva horniny musí být silná 100 metrů a ležet nejméně 300 metrů pod zemí. Úložištěm má být důl o rozloze "několika kilometrů čtverečních", vysvětlil na dotaz BR geolog při spolkovém úřadu.

  Žádné rozhodnutí ohledně horninové vrstvy však zatím nepadlo.

  "To, že se omezujeme na Německo a neukládáme odpad v zahraničí, souvisí také s odpovědností," zdůrazňuje Rebstocková. V zahraničí nelze zaručit bezpečnost úložiště. Německo by nemělo jednoduše likvidovat odpad jinde

  Kolemjdoucí na náměstí Moritzplatz se mohou také aktivně a symbolicky zapojit: mohou hlasovat, zda jsou pro úložiště ve svém regionu, nebo proti němu. Většina je proti, ale někteří jsou i pro. Například Raimund Kamm, který se již desítky let angažuje v několika občanských iniciativách proti jaderné energii. Říká, že cokoli je lepší než dočasné úložiště v Gundremmingenu, které je nadzemní.

  Autor: Christian Hammer

  Zdroj: Bayerischer Rundfunk

  Přeložila Gabrela Reitinger, OIŽP