Jak to vidí biolog Storch

  Názor Davida Storcha, biologa a ekologa, profesora na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a také pracovníka v Centru pro teoretická studia.

  Vyšlo: 26. 1. 2023

  Zita SENKOVÁ, moderátorka

  Pohled na přírodu i na svět nám dnes zprostředkovává biolog a ekolog David Storch. Obce z Pošumaví požádaly ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkelu, aby vyřadil lokalitu Březový potok ze čtyř zvažovaných území. V České republice pro vybudování úložiště radioaktivních odpadů. Resort ovšem nesouhlasí. Jde o 9 obcí a město Horažďovice. Starostové říkají, že vlastně tento záměr jim Správa úložišť radioaktivních odpadů nařídila. Jaký je váš pohled, pane Storchu? Kam s radioaktivním odpadem v České republice?

  David STORCH, biolog, ředitel Centra pro teoretická studia UK v Praze a AVČR

  Tohle je úplně klasický problém a spor, který se netýká zdaleka jenom České republiky. O skladování, dlouhodobé skladování vyhořelého jaderného odpadu se jedná všude na světě. A pokud vím, ještě nedávno tomu tak bylo a řekl bych, že ještě pořád to tak je. Není za tím žádné aktivní úložiště. Nějaké se buduje ve Skandinávii, ale vlastně pořád ještě na a na celém světě není pořádné trvalé skladiště jaderného odpadu. A všude na světě je to jako u nás, to znamená, nikdo to samozřejmě u sebe nechce. Není divu, že obce protestují. Ta situace je celkem přehledná. A uvidíme, jak se bude vyvíjet. Říkám zatím kromě té Skandinávie, kde to dospělo nejdál, tak prostě tohle, tohle je klasická, klasický spor, kdy je nějaký státní zájem. Dokonce tohle může být i celoevropský zájem, protože v Evropě nemusí mít každá země úložiště jaderného odpadu. Ale problém je, že zrovna u nás se to geologicky docela hodí. Protože my, jak jsme z velké části na žule, což je velký prostě masiv, který se nehýbe v podstatě miliardy let. Tak by to tam bylo docela bezpečné. Takže se ten, to úložiště plánuje a pochopitelně nikdo to u sebe nechce mít. Jsou asi čtyři vytipované lokality, pardon. Jedna je tahle ta Šumavská, která jste zmínila pak je jedna u Temelína a dvě jsou na Českomoravské Vysočině. Zase v tom vlastně žulovém geologickém podkladu. A tohle, tohle je jedno jednání z dlouhého dějství. Kdy musíme čekat, že kdekoliv se začne jako, jako, jakkoliv se začne, kdekoliv se začne ta pozornost soustřeďovat na jednu z těch lokalit. Tak oni se začnou bránit. A bude to, bude to velký spor stejně jako všude na světě. Není to nic překvapivého. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ta úložiště někde být musí. A jaderná energie pořád vlastně je to bezuhlíkatá energie, uhlíkově neutrální, velmi intenzivní z mnoha důvodů i ekologicky příznivá. A ten odpad to produkuje. To znamená, jaksi je tady ta klasická situace. Kdy někde to být musí, ale nikdo to nechce mít u sebe a nějak se to bude muset vyřešit.

  Zdroj: Český rozhlas Dvojka