Memorandum starostů a zástupců občanských iniciativ ze semináře v Táboře k problematice vyhledávání úložiště

  Celé znění: Memorandum starostů a zástupců občanských iniciativ ze semináře v Táboře k problematice vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů

  Níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a starostové z lokalit, ve kterých jsou zkoumány možnosti umístění trvalého hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů, se na základě dnešního jednání obrací na vládu a Parlament České republiky s následujícím společným stanoviskem:

  • Zahájení provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín bylo nezodpovědné, protože nebylo předem vyřešeno ukládání dlouhodobě radioaktivního vyhořelého paliva z těchto elektráren.
  • V České republice nemají obce, v jejichž katastrálním území má být umístěno jaderné zařízení (např. úložiště vyhořelého jaderného odpadu), možnost o takových záměrech účinně rozhodovat. Účast veřejnosti v rozhodovacích procesech je velmi omezená a na rozdíl od některých zemí EU se oficiální souhlas obce nepovažuje za nezbytný zákonný předpoklad pro umístění jaderného zařízení.
  • Vyhledávání úložiště neprobíhá dostatečně průhledně, obce nejsou pro stát partnery a Správa úložišť radioaktivních odpadů jedná často v rozporu se sliby danými starostům v jednotlivých lokalitách.
  • Výstavba dalších jaderných bloků, se kterou počítá energetická politika navrhovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu by znamenala další zásadní zhoršení již tak velmi obtížně řešitelné situace s existujícími radioaktivními odpady.

  Požadujeme proto, aby vláda a Parlament s okamžitou platností přehodnotili přístup k vyhledávání úložiště vyhořelého jaderného paliva. Proces vyhledávání musí být transparentní a demokratický. Obce musí mít právo rozhodovat o své budoucnosti. Je třeba změnit tzv. atomový zákon a umožnit obcím účast v povolovacích řízeních u jaderných zařízení, včetně práva na odmítnutí takového zařízení. Do doby vyřešení problému vyhořelého jaderného paliva nelze uvažovat o stavbě dalších jaderných reaktorů. Naopak, je nutné co nejrychleji zastavit produkci dalších vysoceradioaktivních odpadů.

  Vydáno: Tábor, 6. 12. 2003

   Podepsání:

  Organizace Obec Jméno
  obec Božetice Kofroň Jaroslav
  obec Vlksice Koutník Vl.
  obec Petrovice Křížová Marie, Roubíková Vlasta
  obec Zhoř Kameník Stanislav
  obec Chyšky Maksa Miroslav
  obec Nadějkov Černý Zdeněk 
  obec Olšany Panuška Josef
  obec Pačejov Smolík Vladimír
  obec Chanovice Klásek Petr
  obec Jistebnice Mašek Vladimír
  obec Světce Sviták Zdeněk
  obec Deštná Szutová Vilma
  obec Lodhéřov Dvořák Jiří 
  mikroregion Čeřínek jih Fučíková Ludmila 
  Sdružení Calla Č. Budějovice Sequens Edvard
  Hnutí Duha Brno Matoušek Libor
  Sdružení Jihočeské matky Č. Budějovice Kuchtová Dana
  Sdružení Zachovalý kraj Chyšky Zemanová Hana
  OS Bezjaderná vysočina --- Vitner Čestmír, Vitnerová Jana
  OS Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme Klatovy Tomáš Štěrba
  OS Zdravý domov vysočina Budišov Horák Jiří, Bernat Karel, Dusová Pavla
  OS Severočeský ocelot  Lubenec Benešová Lucie