Město nesouhlasí s vybudováním jaderného úložiště v lokalitě Horka

  Datum: 24.6.2020

  Lokalita Horka na Třebíčsku patří mezi jedno ze čtyř nejlépe hodnocených míst pro vznik budoucího hlubinného úložiště jaderného odpadu. I přes roky trvající protesty obyvatel je oblast, která se nachází v katastrech devíti obcí včetně Budišova, od června v úzkém výběru, o jejímž dalším osudu rozhodne vláda. Ta vybere definitivní místo, kde půl kilometru pod povrchem vybuduje důl na jaderný odpad. Negativní stanovisko ke vzniku úložiště vyjádřili i velkomeziříčští zastupitelé.

  Podle expertů z rady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) by stavba měla vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku či Březový potok na Klatovsku.
  V pořadí druhá lokalita Horka se rozkládá na území městyse Budišov a obcí Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín, na rozhraní okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. Výzkumy pro vznik podzemní laboratoře a úložiště by probíhaly na ploše necelých 30 km2, což by v budoucnu mělo i negativní dopad na naše město.

  A právě starostové dotčených obcí Budišovska se v minulých dnech obrátili na vedení města Velké Meziříčí, kterému vysvětlili své negativní postoje k vybudování úložiště pro tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. „Byl bych velmi rád, aby zastupitelé zaujali jednotný postoj a vyjádřili s vybudováním úložiště nesouhlas. Na poslední chvíli jsem usnesení předložil proto, že další zastupitelstvo proběhne až v září a je potřeba se vyjádřit již nyní. Dříve než rozhodne vláda," uvedl navržený bod programu starosta Alexandros Kaminaras /Společně VM/.

  Během diskuze opoziční zastupitelé upozorňovali, že usnesení obdrželi těsně před začátkem zasedání a neměli možnost se s tématem podrobněji seznámit, nakonec vyjádření negativního stanoviska nepodpořili, většina z nich se zdržela hlasování.

  Podle zastupitele Radovana Necida /TPM/ je třeba upozornit na fakt, že krajské zastupitelstvo opakovaně vyjadřuje podporu jaderné energie na Vysočině. „Zásadní je, že ve všech obcích proběhla referenda a lidé úložiště odmítli. Také s tím nesouhlasím," doplnil Necid. „Stavba, která by kompletně změnila ráz krajiny, bude trvat dvě generace. Z oblasti Velkomeziříčska by se tím pádem stala průmyslová lokalita, proto vznik jaderného úložiště nepovažuji pro naše město za přínosný," řekl Petr Velička /TPM/.

  Faktem je, že Horka je nejhustěji zalidněnou oblastí z výběru a stavba za více jak 100 miliard korun by měla obrovský negativní dopad nejenom na dopravu a kvalitu ovzduší ve Velkém Meziříčí.

   

  Zdroj: velkomeziricsko.cz

  Autor: M. Hudková