Kdo jsme a proč jsme vznikli?

  Občanské sdružení NECHCEME ÚLOŽIŠTĚ KRAVÍ HORA vzniklo spontánně poté, co jsme se dozvěděli o tom, že by přímo pod našimi domovy mohlo být vybudováno úložiště jaderného odpadu. Také jsme zjistili, že většina obyvatel dotčených obcí nemá o tom, co se připravuje, dostatek informací. Občané sousedních obcí pak neví vůbec nic, přestože i oni budou zasaženi dopady stavby takového významu, jakou je hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Cílem našeho sdružení je informovat občany a všemi legálními prostředky protestovat proti záměru průzkumu nebo vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora na pomezí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.

  Děkujeme a věříme...

  Zastupitelstvo obce Bukov na svém posledním zasedání v pátek 28. října po velké diskusi s občany obce i členy našeho sdružení odhlasovalo, že prozatím nepodepíše dohodu se Správou úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) a vyhlásí v této věci obecní referendum.

  Děkujeme! Těší nás, že zastupitelé alespoň jedné ze sedmi dotčených obcí naslouchají hlasu svých voličů-spoluobčanů, a uvědomují si, že se jedná o zcela zásadní a dlouhodobé rozhodnutí, ke kterému mají občané plné právo se jednoznačně vyjádřit.

  Doufáme, že tento krok otevře oči občanům a zastupitelům i dalších šesti obcí, v jejichž katastrálním území se lokalita Kraví hora nachází.

  Občané Drahonína, Moraveckých Pavlovic, Olší, Sejřku, Stříteže a Věžné, žádejte od svých zastupitelů i vy, aby vzali zpět souhlas s tzv. geologickým průzkumem a vyhlásili obecná referenda! Pokud tedy opravdu nechcete bydlet „jaderné zóně“…

  Proč nedát souhlas s průzkumem v oblasti Kraví hora?

  Společnost SÚRAO při veřejných debatách tvrdí, že úložiště se bude stavět až v roce 2050 a provozovat od roku 2065. Nyní že jsou na řadě pouhé průzkumy, zda je území geologicky vhodné. O nic víc. Říkají: nebavme se nyní o úložišti, řešme průzkumy a co uvedeme do smlouvy atd. Zdánlivé rozdělení jednoho procesu do dvou etap je ale hodně účelové…

  SÚRAO velmi usiluje o souhlas obcí s geologickým průzkumem, přestože současně tvrdí, že je to jen projev dobré vůle, že průzkum může být realizován i bez povolení? Zákon totiž skutečně říká, že geologický průzkum je nutné dohodnout pouze s vlastníky pozemků, souhlas dotčených obcí není potřeba. Proč tedy přesvědčují občany o vhodnosti průzkumů a proč obcím navíc nabízejí peníze?

  Protože hlubinné úložiště radioaktivního odpadu je tak obrovský a dlouhodobý zásah do krajiny a života obcí a jejích obyvatel, že si nikdo nedovolí něco takového provést bez souhlasu dotčených. Jenže souhlas s úložištěm jako takovým prakticky získat nelze!

  A tak je potřeba získat souhlas s geologickým průzkumem. Navenek je to “jen” souhlas s průzkumem, navíc dobře zaplacený. Ve smlouvě o geologickém průzkumu se dokonce říká, že souhlas s průzkumem neznamená souhlas s výstavbou úložiště… Ale jak jsme již uvedli, na souhlas s výstavbou úložiště se už nikdo nikdy ptát nebude! Jestliže zde jednou bude obcemi podepsaný souhlas s geologickým průzkumem, může se automaticky předpokládat, že to znamená i souhlas s výstavbou samotného úložiště… Podejme SÚRAO prst a vezme si celou ruku!

  Náš kraj už má i tak příliš velké zátěže, kterými podporuje energetiku (uranové doly,  zásobník plynu, odkaliště v Rožné, plánovaný sklad na Skalce), tak proč by ten zbývající kousek přírody měl být provrtán a podupán těžkou technikou? A pokud by se úložiště začalo stavět, co bude s hromadami vytěžené zeminy? Neužili jsme si už hald dost? Chceme, aby je zdědily naše děti, vnuci a pravnuci? Vždyť náš kraj už svou daň státní energetice dávno zaplatil!

   

  Vyšlo: 6. listopadu 2012

  Vydává: OS Nechceme úložiště Kraví Hora  Přílohy ke stažení