Obce ohrožené stavbou hlubinného úložiště jaderného odpadu dál pokračují v boji proti tomuto projektu

  Vyšlo: 14.6.2021

  O aktuálním návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, diskutovali starostové a zástupci spolků z různých částí republiky sdružení v Platformě proti hlubinnému úložišti. Vláda loni v prosinci schválila výběr čtyř doporučených lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu - Březový potok na Klatovsku, Horka mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, Hrádek u Jihlavy a Janoch u Temelína.

  Návrh nového zákona rozhodně nenaplňuje očekávání samospráv a veřejnosti z lokalit, ohrožených výběrem úložiště, kterým se již řadu let slibuje posílení jejich nedostatečných práv. Podle účastníků jednání i nadále nebude zajištěno respektování zájmů obcí a jejích občanů, jak je požaduje atomový zákon. Jsou také přesvědčeni o tom, že rovněž bude pokračovat ignorování požadavku evropské směrnice, aby se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem.

  „I jediná změna k lepšímu, díky níž se obce nově mají stát účastníky řízení o stanovení chráněných území pro zvláštní zásah do zemské kůry je v návrhu degradována jejich postavením do role „vedlejšího účastníka“, který by se ani nemohl odvolat vůči rozhodnutí. Návrh také zcela opomíjí zapojení veřejnosti a dělá z občanů obcí prakticky pouhé statisty při povolovacích řízeních,“ řekl Petr Klásek, starosta obce Chanovice a dosavadní mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti

  Skutečně efektivní může být zapojení obcí jen tehdy, pokud samosprávy či veřejnost mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě vůbec bude proces pokračovat. To lze zajistit jedině uložením povinnosti Správy úložišť vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí.

  Vzhledem k tomu, že zákon je předkládán až v samém závěru funkčního období vlády, neprojde již do voleb Parlamentem. Ze strany ministra Karla Havlíčka (za ANO) tak jde podle účastníků jednání jen o gesto, nikoliv však naplnění příslibu, který dal na setkání se starosty v červenci 2019.

  „Obce byly postaveny před drsné rozhodnutí o vybudování úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů na svých územích státními orgány před 18 roky. Po celou tu dobu stále usilujeme o rovnoprávné postavení obcí v celém procesu. Pracovníci státních institucí, především MPO a Správy úložišť jaderného odpadu SÚRAO, nebrali na nás lidi žijící v místě nikdy žádné ohledy. Zákon stanovující pravidla celého procesu a zároveň jasně definující a hájící práva obcí a místních lidí není přijat. Konání ministra Havlíčka a ředitele Prachaře jsou k našim lidem přehlíživá,“ konstatoval Klásek.

  Původně bylo ve hře devět lokalit
  „Pro pět lokalit z původních devíti vytipovaných jsme ukončili období dlouhodobé nejistoty. Uvědomuji si citlivost celého procesu a spoustu otázek ze strany veřejnosti, proto jsme se čtyřmi lokalitami v přímém kontaktu a chceme být maximálně transparentní a posílit vzájemnou důvěru. Věřím, že se nám podaří dostát našim společným závazkům a zodpovědnosti za zajištění konce palivového cyklu a najít finální lokalitu pro úložiště, která bude nejlépe splňovat přísná kritéria, především však bezpečnost,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

  Na čtyřech vybraných lokalitách se uskuteční výzkumné a průzkumné práce kvůli výběru finální a záložní lokality, které by měly být potvrzeny do roku 2030. Lokalita Březového potoka v Plzeňském kraji se rozšířila o další čtyři obce, kterými jsou Horažďovice, Malý Bor, Břežany a Kovčín v lednu tohoto roku. Plánované úložiště se tedy nyní přímo dotýká deseti obcí v našem regionu.

  Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 51 členů (35 obcí a měst a 16 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí.

  Zdroj: plzenska.drba.cz

  Autoři Richard Beneš | Foto Správa úložišť jaderného odpadu SÚ