PĚŠÍ POCHOD 19. ročník, „toto letí a stále nejistota a obavy“

  Obec Chanovice pořádá v sobotu 8. ledna 2022

  Trasa: Chanovice – Dobrotice – Holkovice – Plácek, Újezd u Chanovic (Šumava jako na dlani) – Chanovice (cca 9,5 km)
  K uctění a zachování  přírody a života v Pošumaví Novoroční procházka krásným územím, které je stále bohužel mezi vytipovanými lokalitami ke stavbě úložiště radioaktivního odpadu!

  Start:  v 8.3o až 9.3o hodin v IC zámku Chanovice
  Ukončení:   od 12.oo hodin u KD v Chanovicích, kde zahraje kapela Nektar Boys
  Premiéra filmového dokumentu „ZDE JE DOMOV NÁŠ“ od filmaře a senátora Václava Chaloupka
  Startovné:  80,- Kč bude použito na úhradu občerstvení účastníků a na tiskoviny

  Počítejte s tím, že z důvodů opatření proti šíření Covidu bude přístup do vnitřních prostor omezený.
  - Podpořte svojí účastí snažení naší obce a obcí sousedních o záchranu našeho Horažďovicka pro naše děti.
  - Zamysleme se při procházce v Pošumaví nad úmysly státu, které mají mít pro zdejší obyvatele důsledky desítky tisíců roků!!!

  Na akci bude nutné dodržovat aktuální opatření proti šíření nemoci COVID-19.


  Přílohy ke stažení