Platforma proti úložišti jednala v Temelíně, zvolila si nového mluvčího

  Vyšlo: 16.6.2021

  Starostové a zástupci spolků z celé republiky sdružení v Platformě proti hlubinnému úložišti se po nucené pandemické pauze setkali v Temelíně včetně starostů z lokality Janoch.

  Na jednání, které se uskutečnilo v pátek 11. června si vyměnili zkušenosti v komunikaci se státními úřady a názory na další postup. Diskutován byl také návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

  Návrh tohoto zákona podle sekretáře platformy Edvarda Sequense nenaplňuje očekávání samospráv a veřejnosti z lokalit ohrožených výběrem úložiště. "I nadále nebude zajištěno respektování zájmů obcí a jejích občanů, jak je požaduje atomový zákon. Rovněž bude pokračovat ignorování požadavku evropské směrnice Rady 2011/70/EURATOM, aby se veřejnost mohla účinně účastnit rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem," míní Sequens.

  I jediná změna k lepšímu, díky níž se obce nově mají stát účastníky řízení o stanovení chráněných území pro zvláštní zásah do zemské kůry (tedy ve dvou lokalitách po jejich výběru po roce 2030), je dle jeho slov v návrhu degradována jejich postavením do role „vedlejšího účastníka“. "Ten by se ani nemohl odvolat vůči rozhodnutí. Návrh také zcela opomíjí zapojení veřejnosti a dělá z občanů obcí prakticky pouhé statisty při povolovacích řízeních," podotkl sekretář platformy.

  Skutečně efektivní může být zapojení obcí jen tehdy, pokud samosprávy či veřejnost mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě vůbec bude proces pokračovat. "To lze zajistit jedině uložením povinnostiSprávy úložišť (SÚRAO) vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí," uvedl Sequens.

  Vzhledem k tomu, že zákon je předkládán až v samém závěru funkčního období vlády, neprojde již do voleb Parlamentem. "Ze strany ministra Havlíčka tak jde jen o gesto, nikoliv však naplnění příslibu, který dal na setkání se starosty v červenci před dvěma lety," míní členové platformy.

  Nový mluvčí


  Členové Platformy proti hlubinnému úložišti na další šestiměsíční období od 1. července zvolili jako svého mluvčího Antonína Sekničku, místostarostu obce Cejle z lokality (Čertův) Hrádek, která leží v kraji Vysočina.

  Dosavadní mluvčí platformy Petr Klásek, starosta obce Chanovice v Plzeňském kraji zmínil, že obce byly postaveny před drsné rozhodnutí o vybudování úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů na svých územích státními orgány před 18 roky. "Po celou tu dobu stále usilujeme o rovnoprávné postavení obcí v celém procesu. Pracovníci státních institucí, především MPO a SÚRAO, nebrali na nás lidi žijící v místě nikdy žádné ohledy," upozornil Klásek.

  Zákon stanovující pravidla celého procesu a zároveň jasně definující a hájící práva obcí a místních lidí není přijat. "Konání ministra Havlíčka a ředitele Prachaře jsou k našim lidem přehlíživá," sdělil svůj názor.

  Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 51 členů (35 obcí a měst a 16 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí.

   

  Zdroj: denik.cz

  Lenka Pospíšilová, krajská reportérka