Příprava úložiště radioaktivního odpadu je podle obcí uspěchaná, Správa to odmítá

  Vyšlo: 1. březen 2023, 12:55

  Příprava a výběr lokality pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu jsou podle dotčených obcí uspěchané a netransparentní. Jako příliš krátkou vidí hlavně dobu pro geologický průzkum. Zároveň požadují více informací. Uvedla to Platforma proti hlubinnému úložišti, která obce zastupuje. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) počítá s výběrem finálního místa úložiště do roku 2028. Kritiku obcí odmítla s tím, že všechny geologické práce budou provedeny v dostatečné míře i kvalitě.

   „Na klíčové geologické práce plánované původně na sedm let zbude sotva poloviční čas. Není připravena metodika výběru ani nejsou stanoveny minimální požadavky na informace, bez jejichž zjištění nebude možné výběr místa pro úložiště uzavřít,“ uvedla dnes platforma.

  Ta správě navíc vyčítá, že obce nemají k dispozici projekty prací, které by jim ukázaly, kde mají být provedeny hluboké vrty a další práce. Obce s tím podle platformy mají být seznámeny až po očekávaném povolení.

      „Postup Správy úložišť vyvolává obavu, že jednotlivé lokality budou porovnávány na základě informací rozdílné kvality a výběr finální lokality bude proveden na základě informací, které budou aktuálně k dispozici v politicky stanoveném roce výběru 2028,“ řekl geolog Matěj Machek z Akademie věd ČR.

  Správa úložišť ke kritice obcí uvedla, že různé typy geologických prací na lokalitách hlubinného úložiště provádí od roku 2003 a intenzivně od roku 2014. „Co se týče aktuálního harmonogramu, tedy výběr finální a záložní lokality, všechny geologické práce, které jsou potřebné pro zajištění bezpečnosti hlubinného úložiště, proběhnou v dostatečné míře a kvalitě,“ řekla mluvčí správy Martina Bílá. Harmonogram prací podle ní bude průběžně vyhodnocován. „Bereme si příklad i v zahraničí, například ve Švýcarsku od ukončení technických prací na lokalitě po označení nejbezpečnější lokality uběhlo několik měsíců,“ podotkla Bílá. K výtkám, že správa není vůči obcím dostatečně otevřená, uvedla, že SÚRAO se snaží různou formou informovat starosty i veřejnost včetně pořádání různých exkurzí nebo prezentací.

  SÚRAO podala v pondělí žádosti o stanovení průzkumného území v obcích Horka a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína a Březový potok na Klatovsku. Pokud ministerstvo životního prostředí žádostem vyhoví, správa zahájí geologický průzkum pro možné budoucí umístění úložiště. Jeho cílem má být získání podrobnějších informací o geologickém složení a vývoji horninového prostředí lokalit. Obce ovšem s možných vybudováním úložiště u nich nadále nesouhlasí. Předpokládají, že se proti rozhodnutí ministerstva odvolají.

  Hlubinné úložiště má být podle plánů správy konečným řešením životního cyklu radioaktivních odpadů. V úložišti mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Původně mělo úložiště vzniknout do roku 2065, o urychlení výstavby se mluví kvůli dočasnému zařazení jádra v EU mezi zelené investice. Podmínkou je, že státy spoléhající na jadernou energetiku mají mít hlubinná úložiště od roku 2050. Spolu s Českem připravují svá úložiště i další státy.

  Zdroj: ČTK

  Foto: Licence | Volné dílo (public domain), Zdroj | SÚRAO