Prohlášení obcí Březového potoka ke Dni proti úložišti

   

  V sobotu 22. dubna 2017 se na všech místech po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních  odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, uskuteční v rámci společného protestu pochody, koncerty  a další akce.  Jménem Obcí Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a jejich občanů v souvislosti s navrhovaným hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů žádáme a usilujeme o níže uvedené.  
   
  Společně podáváme požadavky na zákonodárné instituce České republiky. Tímto žádáme občany z lokality a naše podpůrce o podporu, a to v těchto třech bodech:

  1.  Žádáme přijetí návrhu zákona, který by postavení obcí posílil a postavil na rovnoprávnou úroveň.  S tím, že bez souhlasu dotčených obcí nebude na jejich správních územích úložiště radioaktivního odpadu umístěno. Stát nerespektuje názor obyvatel v obcích ohrožených výstavbou úložiště. O zahájení průzkumných prací usiluje, aniž by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu. 

  2. Žádáme, aby plánované průzkumné práce měly jasně stanovená kritéria výběru vhodného místa pro úložiště. Stát (SÚRAO) postupuje nekoncepčně. Plánované průzkumné práce nemohou tak přinést dostatečné informace potřebné ke snížení počtu lokalit. Stát také navrhuje budování dalších jaderných reaktorů - a tím i zvyšování množství vyhořelého jaderného paliva - bez jasné a obecně přijatelné představy o tom, jak problém radioaktivního odpadu vyřešit. Jeho trvalým uložením do země bez možnosti vyjmutí připravuje stát budoucí generace o možnost nalézt jiné, dlouhodobě bezpečnější řešení.

  3. Žádáme, aby nebyly prováděny žádné průzkumné práce, dokud nebudou vyřešeny a zákony ošetřeny první dva body této žádosti. Nesouhlasíme, aby na správních územích našich šesti obcí bylo stanoveno průzkumné území pro možnost vybudování podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva.  
   
  Nesouhlasíme s vybudováním podzemního úložiště vyhořelého jaderného paliva a ostatních radioaktivních odpadů na správních územích našich obcí.  
   
  Stát  nerespektuje  názor  obyvatel  v  obcích  ohrožených  výstavbou  úložiště.  O  zahájení  průzkumných prací usiluje, aniž by bylo legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu. Přijetí návrhu zákona, který by postavení obcí posílil na úroveň obvyklou v zahraničí, stát bojkotuje. 

  V lokalitě Březový potok se jedná o šest obcí na Horažďovicku a jejich sedmnáct vesnic.
   
  Zdravíme a děkujeme za podporu:  
  -  Obec Chanovice – P. Klásek (starosta), tel.: 606 745 795
  -  Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta), tel. 602 160 622
  -  Obec Maňovice – J. Jirsa (starosta), tel. 739 446 389
  -  Obec Olšany – Z. Kříž (starosta), tel. 723 766 723
  -  Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta), tel. 606 794 046  
  -  Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta), tel. 724 232 262