„Úložiště“ je pořád hrozbou.  

  Štafetou proti úložišti: video z akce. Zdroj: televize FILMpro


  Prohlášení obcí a fotogalerie

  V sobotu 9. dubna 2022 proběhl na Horažďovicku Den proti úložišti proti záměru MPO umístit úložiště vysoko radioaktivních odpadů na území pod památnou Práchní.

  Politici zvolení do vládních a poslaneckých postů v říjnových volbách tvrdili, že začnou přistupovat nověji a ohleduplněji k našemu rodnému Prácheňsku a ke zdejším lidem.
  Do koaliční smlouvy vládních stran se podařilo dostat slib "Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Jsme otevřeni i jiným řešením, než je konečné hlubinné úložiště v ČR“. Ale zatím se nic pro deset přímo dotčených obcí nezměnilo. Návrh zákona připomínky obcí pomíjí.

  Nezapomínejme, že poslední rok byl pro naše Horažďovicko ve spojitosti s přípravou úložiště velice krutý. Malá rekapitulace:

  • Dne 22. 12. 2020 přišlo od ministra MPO K. Havlíčka sdělení, že se tato lokalita dostala do užšího čtyřčlenného výběru. A to na základě usnesení Babišovy Vlády ČR z 21. 12. 2020. Bez souhlasu dotčených obcí.

  • Dne 15. 1. 2021 ředitel SÚRAO J. Prachař sdělil dalším čtyřem obcím na Horažďovicku, že byly zahrnuty do území, o které MPO rozšiřuje tzv. lokalitu Březový potok. Rozšíření se týká obcí Břežany, Kovčín a Malý Bor a města Horažďovice a občanů jejich 15 sídel (vesnic a města).

   Takže nově se problematika úložiště na Horažďovicku přímo týká 10 samosprávných celků (9 obcí a 1 město) a lidí z jejich 32 sídel. Což zasáhne cca 10.000 lidí zde trvale bydlících.
   Přestože všech 10 dotčených obcí nesouhlasí dlouhodobě se záměrem MPO umístit na jejich správním území hlubinné úložiště. Práva jsou nám upírána a vládní tlak sílí.

   Aktuálně nově představená verze návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu (původně o zapojení obcí do výběru úložiště) byla projednána Legislativní radou vlády. Stále tam však chybí zapracování našich připomínek o větším posílení práv samospráv.

   Dotčené obce a lidé v nich žijící nemohou být přeci opomíjeni v tak zásadním rozhodování o budoucnosti našeho kraje.
   Senátor V. Chaloupek informoval o slibu ministra MPO J. Síkeli, že přijede na Horažďovicko osobně jednat. Taktéž i předsedkyně SÚJB D. Drábová.

   Zahájení akce bylo na hrázi Kovčínského rybníka, který je největší v západních Čechách a jeho plocha je 104 hektarů. Při pohledu na tuto rozsáhlou vodní plochu si uvědomíte, že úložiště má být pod povrchem až 5 x větší. Při štafetovém běhu 285 běžců uběhlo před 40 kilometrů, přes 18 vesnic. Což znázornilo zájmové hranice pro úložiště, dle MPO. Dosah je až k Horažďovicím a řece Otavě. Doba ukládání je uváděna na 100.000 let, než postupně vyhořelé palivo ztratí radioaktivitu. A k tomu jedním dechem tvrdí zaměstnanci vládních institucí, že budování úložiště a jeho provoz nijak podstatněji neovlivní žití a životní prostředí v regionu.

   Petiční listiny podepsalo přes 1.000 lidí z regionu. Ty budou spolu se společným prohlášením zaslány ministrovi MPO J. Síkelovi.
   Plně si uvědomujeme současnou složitou situace v ČR a v Evropě. Dva roky covidových opatření a především úmrtí a nemoci našich spoluobčanů nás nutí uvažovat nad mnohými souvislostmi denního žití. Vedení obcí si plně uvědomuje složitost energetických dopadů v rámci válečných bojů na Ukrajině a možné dopady z ruské strany na dodávky zemního plynu a ropy. Nyní i my musíme spolupracovat na zajištění pobytu uprchlíků v našich obcích.
   Chápeme proto i nutnost chodu jaderných elektráren. Přesto musíme dát najevo, že státní instituce, především MPO a SÚRAO, naprosto přehlíží desetitisíce našich občanů při konečném řešení, jak skladovat vyhořelé jaderné palivo. Pracovníci MPO dopady na lokalitu s podzemní plochou úložiště až 500 hektarů a trvalé uložení nebezpečného materiálu na desítky tisíciletí bagatelizují. Ale v dotčených místech žijí naši lidé a chtějí své obce plnohodnotně předat dalším generacím.

  Velké poděkování patří všem lidem, kteří se protestního Dne účastnili a není jim lhostejný zdejší pošumavský kraj.

  Dotčené obce hlubinným úložištěm na Horažďovicku, tzv. lokalita Březový potok:

  • -  Obec Břežany – Mgr. M. Metličková (starostka) - 1 místní část

  • -  Město Horažďovice – Ing. Michael Forman (starosta) - 8 místních částí

  • -  Obec Chanovice – P. Klásek (starosta) - 6 místních částí

  • -  Obec Kovčín – Mgr. E. Dajčová (starostka) - 1 místní část

  • -  Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta) - 1 místní část

  • -  Obec Malý Bor – R. Faltys (starosta) - 5 místních částí

  • -  Obec Maňovice – K. Klozar (starosta) - 1 místní část

  • -  Obec Olšany – Z. Kříž (starosta) - 1 místní část

  • -  Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta) - 5 místních částí

  -  Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta) - 3 místní části

   

  Závěr z celé akce:
  ŽÁDÁME VLÁDU ČR O PŘIJETÍ TAKOVÝCH PRAVIDEL A ZÁKONŮ V PROBLEMATICE ÚLOŽIŠTĚ, ABY DOTČENÉ OBCE MOHLY ROZHODOVAT O SVÉ BUDOUCNOSTI.
  VOLENÍ ZÁSTUPCI VŠECH DESETI DOTČENÝCH OBCÍ MAJÍ JEDNOTNÝ SPOLEČNÝ NÁZOR – ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ ZDE NECHCEME!


  Prohlédněte si fotogalerii z akce.


  Přílohy ke stažení