Protest proti rozhodnutí Vlády a Parlamentu

  Na státní svátek Den boje za svobodu a demokracii proběhla na Horažďovicku protestní blokáda silnice II. třídy. Protestující upozorňovali na diskriminační rozhodování Vlády a řady politiků v problematice ukládání vysoce radioaktivního odpadu.

  V pátek 17. listopadu 2023 proběhl na Horažďovicku protest občanů a zástupců volených samospráv proti záměru Vlády umístit úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území pod památnou Práchní u břehů zlatonosné řeky Otavy. MPO chystá zásah do území, které je vyhlášeno jako přírodní park Horažďovická pahorkatina. Aktivně se přímo účastnilo okolo 200 lidí, zdejších občanů i chalupářů.

  Proč? Chápeme nutnost chodu jaderných elektráren. Přesto musíme dát najevo, že státní instituce, především MPO a SÚRAO, naprosto přehlíží desetitisíce našich občanů při konečném řešení, jak trvale ukládat vyhořelé palivo. Pracovníci MPO dopady na místo trvalého uložení nebezpečného materiálu na desítky tisíciletí bagatelizují.

  Dotčené obce nemají žádná zákonná práva. V lednu předložil ministr J. Síkela návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Ve středu byl Síkelův návrh schválen poslanci v Parlamentu. V zákonu však chybí zapracování připomínek obcí o větším posílení práv samospráv, dobrovolnost a komplexnost celého procesu, zásadní věci.

  Obce nechaly vypracovat pozměňovací návrh zákona: … souhlasné vyjádření dotčené obce je nezbytnou podmínkou pro určení umístění hlubinného úložiště na území dotčené obce.“ Respektování názoru dotčených obcí a lidí v místě žijících by mělo být samozřejmostí. Odmítáme tvrzení MPO, že právo veta obcí by znemožnilo uskutečnění veřejného zájmu. Příkladem jsou skandinávské země, kde jsou s přípravou hlubinného úložiště nejdále, a kde je toto pravidlo používáno a došlo tam k vzájemné partnerské dohodě mezi státem a samosprávami. Ne, jako direktivní přístup českých úřadů.

  Zahájení akce bylo na návsi ve Velkém Boru. Protestující vyjadřovali své názory svými transparenty, vlaječkami a společnými hesly. Na vyjádření své nespokojenosti s postupy Vlády ČR a Parlamentu několikrát účastníci zablokovali silnici II. třídy. Řidičům vozidel byly rozdávány informační letáky. Občané požadují rovnoprávnost projednávání, ptají se po dobrovolnosti a systému demokracie v ČR.

  Starostové deseti obcí podepsali společné prohlášení určené zákonodárným institucím. Vše s vírou, že Senát vrátí zákon zpět do Parlamentu k přepracování.

  MPO plánuje plochu v podzemí 306 ha a cca 29,5 ha povrchového areálu. Podzemní část v hloubce 0,5 až 1,0 kilometr. A začíná uvažovat o jejím zvětšení až na 500 hektarů (850 fotbalových hřišť) v návaznosti na nově připravované reaktory. Zaměstnanci SÚRAO tvrdí, že budování úložiště a jeho provoz prý nijak podstatněji neovlivní žití a životní prostředí v regionu. Lze tomu věřit?? Vždyť neprůhlednost SÚRAO pokračuje nyní i při projednávání její žádosti na MŽP ohledně povolování průzkumných území v lokalitě.

  Dotčené obce hlubinným úložištěm na Horažďovicku, tzv. lokalita Březový potok:
  - Obec Břežany – Mgr. M. Metličková (starostka) - 1 místní část
  - Město Horažďovice – Ing. Michael Forman (starosta) - 8 místních částí
  - Obec Chanovice – P. Čotek (starosta) - 6 místních částí
  - Obec Kovčín – L. Dragonari (starostka) - 1 místní část
  - Obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta) - 1 místní část
  - Obec Malý Bor – Ing. O. Zikmund (starosta) - 4 místní části
  - Obec Maňovice – Ing. L. Kotlářová (starostka) - 1 místní část
  - Obec Olšany – Z. Kříž (starosta) - 1 místní část
  - Obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta) - 5 místních částí
  - Obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta) - 3 místní části

  VOLENÍ ZÁSTUPCI VŠECH DESETI DOTČENÝCH OBCÍ MAJÍ SPOLEČNÝ NÁZOR ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ ZDE NECHCEME!


  Přílohy ke stažení