Radioaktivní odpad v Německu: spolková ministryně Lemke na návštěvě úložiště Asse

  Vyšlo: 4.5.2023


  Spolková ministryně životního prostředí Steffi Lemke (Zelení) je při své první návštěvě problematického úložiště jaderného odpadu Asse u Wolfenbüttelu v Dolním Sasku přímo konfrontována s požadavky na řešení stávající situace. Podle místních občanských iniciativ nestačí jen s úsměvem pozdravit, ale situaci  řešit.

  Heike Wiegelová ze sdružení "Aufpassen" například požadovala, aby spolková ministryně zaujala jasné stanovisko k plánovanému umístění meziskladu pro nízko a středně radioaktivní odpad.

  Asse je plné kontejnerů se středně a nízko radioaktivním odpadem

  V bývalém dole v okrese Wolfenbüttel je ve 13 komorách uloženo přibližně 126 000 sudů nízko a středně radioaktivního odpadu. Společnost Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) se sídlem v Peine vydala zákonné pověření k okamžité likvidaci nestabilního úložiště Asse.

  Pro budoucí vyzvednutí radioaktivního odpadu z problematického úložiště je v plánu vybudovat v bezprostřední blízkosti dolu dočasný mezisklad. To vyvolává v postiženém regionu kritiku a vedlo to nakonec k ukončení kritického sledovacího procesu.

  Berlínské ministerstvo předem oznámilo, že ministryně chce navštívit místo bývalé těžby a také jednat se zástupci regionu. Cílem je udělat si představu o práci provozovatele, společnosti BGE, a hovořit s angažovanou veřejností.

  Do prostor bývalého dolu proniká voda

  Ještě před návštěvou ministryně Lemke dali zástupci občanských iniciativ najevo, že doufají ve spravedlivé srovnání zvažovaných lokalit. V minulých desetiletích zažili několik příchodů a odchodů ministrů, aniž by se cokoli vyřešilo, řekla Wiegelová.

  V roce 2018 například tehdejší dolnosaský ministr životního prostředí Olaf Lies (SPS) hovořil o "nejvíc šokujícím příkladu chybné průmyslové politiky pro životní prostředí" a "miliardovém projektu centrálního významu".

  Konečné skladování stále nejasné

  Vyjmutí uloženého radioaktivního odpadu z úložiště Asse by mělo být rychlé, protože voda do dolu prosakuje každý den již několik let. Předpovědi dalšího vývoje jsou obtížné. S vyzvedáváním odpadu by se mělo začít v roce 2033. Do vyjasnění otázky konečného uložení tohoto odpadu však musí být vyzvednutý odpad z Asse dočasně uložen v meziskladu.

  V roce 2020 se BGE rozhodla najít vhodné místo v blízkosti nynějšího úložiště jaderného odpadu Asse. Společnost BGE však také opakovaně prohlásila, že svým plánováním nevytváří žádné nevratné skutečnosti. Kritici o tom pochybují a hovoří o ztrátě důvěry v BGE.

  Zdroj: techfieber.de

  /gr/

  Přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP

   

  Řešení sporu o jaderný mezisklad Asse stále chybí

  Ve sporu o dočasné úložiště jaderného odpadu v dolnosaském Asse se fronty stále přitvrzují. Bývalý solný důl chátrá a má být vyklizen přibližně za deset let. V současné době je zde uloženo asi 126 000 sudů s nízko a středně radioaktivním jaderným odpadem. Dokud v Německu neexistuje konečné úložiště, budou muset být kontejnery z tohoto úložiště Asse přemístěny do jiného dočasného úložiště. Plány odpovědné spolkové společnosti pro konečné ukládání odpadů (BGE), najít pro tento účel dočasné úložiště v blízkosti Asse,  narážejí na odpor místních.

  Když Asse před nedávnem navštívila spolková ministryně životního prostředí Steffi Lemke, několik občanských iniciativ požadovalo, aby zelená politička vydala k této věci své jasné stanovisko. „Lemke musí dát společnosti BGE jako provozovateli pokyn, aby konečně zahájila porovnání lokalit vhodných pro mezisklad, které požadují ekologické skupiny a obyvatelé,“ vysvětlila Koordinační skupina Asse II. BGE podle této skupiny již léta jedná proti zájmům místních obyvatel a životního prostředí v okolí chátrajícího solného dolu.

  BGE se chce vyhnout transportům vyjmutého jaderného odpadu

  "Tvrdíme, že mezisklad musí být blízko místa, odkud odpad budeme vyzvedávat," kontroval výkonný ředitel BGE Stefan Studt. Je důležité vyhnout se dalším transportům vyjmutého jaderného odpadu. Podle názoru společnosti BGE je tak právě tato lokalita vhodná pro další meziskladování.

  V bývalém dole v okrese Wolfenbüttel se nachází přibližně 47 000 metrů krychlových nízko a středně radioaktivního odpadu. Trhlinami do prostor bývalého dolu stále prosakuje slaná voda. "Nevíme, kde se trhliny nacházejí - nevíme, jak se pohybují," uvádí Lautsch, technický ředitel BGE.

  Pokud by se nic neudělalo, voda by se mohla dostat až k uloženému radioaktivnímu odpadu a radioaktivní látky by se tímto způsobem mohly opět dostat na povrch. Aby se tomu zabránilo, zachytává se v současné době v prostorách bývalého dolu každý den asi 12,5 krychlového metru podzemní vody. To však nemůže být trvalým řešením stávající situace.

  Lemke: Podmínky v Asse jsou "naprosto nepřijatelné"

  Ani ministryně životního prostředí Lemke nevidí rychlé řešení. "Alternativní mezisklad nemám v kapse," řekla Lemke zástupcům občanských iniciativ. Je však třeba zajistit, aby byl tento jaderný odpad vyzvednut a uložen co nejodpovědněji - do doby, než bude moci být uložen do konečného úložiště. "V této diskusi budeme určitě pokračovat," vysvětlila Lemke. Jaderný odpad v bývalém dole Asse byl umístěn v podmínkách, které byly "naprosto nepřijatelné".

  Německý Spolkový sněm proto rozhodl o co nejrychlejším vyzvednutí radioaktivního odpadu z dolu Asse. V současné době se plánuje vyzvednutí odpadu, které by mělo začít kolem roku 2033. Plán byl v postiženém regionu dlouho předmětem silné kritiky a dokonce vedl k ukončení kritického monitorovacího procesu.

  Problémy způsobené neexistencí konečného úložiště

  "Jsem opravdu velmi ráda, že jsme 15. dubna odstavili poslední tři jaderné elektrárny v Německu a zabránili tak vzniku dalších vysoce radioaktivních odpadů," uvedla tato „zelená“ politička při své návštěvě Asse. "Mohu vám říci, že to není samozřejmost, ale že mě to v posledních měsících velmi zaměstnávalo." Z části bylo podle ní požadováno s velkou bezohledností pokračování provozu a problémy s neexistujícím konečným úložištěm byly zcela ignorovány.

  Celkově se v současné době nachází v meziskladech po celém Německu více než 120 000 metrů krychlových nízko a středně radioaktivního odpadu. Tento odpad zahrnuje například kontaminované části elektráren, ochranné oděvy, nástroje a zařízení z jaderných elektráren. Podle Spolkového úřadu pro bezpečnost nakládání s jaderným odpadem (BASE) představují pouze jedno procento aktivity, ale tvoří 95 % celkového objemu radioaktivních odpadů.

  Zdroj: Tagesschau.de


  Jaderný mezisklad v Asse: ministryně Lemke nevidí žádný rychlý kompromis

  Vyšlo: 4.5.2023

  Spolková ministryně životního prostředí Lemkeová (Zelení) během své návštěvy dolu Asse označila podmínky skladování sudů s jaderným odpadem v tomto dolnosaském dole za "naprosto nepřijatelné". Vyhnula se jasnému stanovisku k otázce dalšího umístění tamních odpadů.

  Na čtvrtečním místy emotivním setkání s občany v lokalitě Asse se německá spolková ministryně životního prostředí snažila uklidnit situaci. „Chtěla jsem se zabývat obavami kritiků,“ řekla Steffi Lemkeová a zdůraznila, že chce zahájit dialog s místními a naslouchat jim. Jednalo se o první návštěvu této zelené političky od jejího nástupu do funkce.

  "Alternativní mezisklad nemám v kapse".

  V ústřední otázce pro místní obyvatele a občanské iniciativy ohledně lokality pro náhradní mezisklad mimo Asse nedošlo k žádnému průlomu. "Nemám v kapse alternativní mezisklad", řekla Lemke. Místo toho zdůraznila, že je třeba zajistit, aby byl jaderný odpad z nefunkčního úložiště Asse vyzvednut a uložen co nejodpovědněji - do doby, než bude moci být uložen do konečného úložiště.

  Sudy budou po vyzvednutí dočasně uloženy poblíž Asse

  V Asse je již desítky let uloženo 126 000 sudů s nízko a středně radioaktivním jaderným odpadem. Vzhledem k tomu, že bývalý solný důl není stabilní a již několik let do něj prosakuje voda, mají být sudy z těchto prostor odstraněny. První z nich mají být z dolu vyvezeny v roce 2033. Dokud nebude jasné, kde bude vybudováno konečné úložiště jaderného odpadu, musí být dočasně uloženy v náhradním meziskladu. Za tímto účelem se Spolková společnost pro ukládání jaderného odpadu (BGE) před třemi lety rozhodla hledat místo pro dočasné úložiště v blízkosti dolu Asse.

  Dočasné úložiště jaderného odpadu u Asse: Frustrace v regionu

  V lokalitě to vyvolává odpor. Místní ekologové a regionální politici varují před nebezpečím - a požadují, aby se pokračovalo v hledání alternativ. V poslední době se situace dále vyhrotila: Kvůli sporu o lokalitu ukončily občanské iniciativy kritický monitorovací proces.

  Zdroj: ndr.de

  Úložiště středně a nízko radioaktivního odpadu Asse: zahájeny byly nové průzkumné vrty

  Vyšlo: 5.5.2023 Sueddeutsche.de dpa

  Remlingen - Den po návštěvě německé spolkové ministryně životního prostředí Steffi Lemke (Zelení) byly zahájeny nové průzkumné vrty v problematickém úložišti jaderného odpadu Asse u Wolfenbüttelu. Cílem těchto průzkumů je získat zásadní poznatky pro další plánování vyzvedávání radioaktivního odpadu z úložiště, jak v pátek oznámila Spolková společnost pro konečné ukládání  odpadů BGE. Ministryně Lemke během své návštěvy hovořila o velké výzvě, pokud jde o plánované vyklizení úložiště Asse.

  Bývalý důl v Remlingenu v okrese Wolfenbüttel obsahuje přibližně 47 000 metrů krychlových nízko a středně radioaktivního odpadu. Vzhledem k tomu, že důl není stabilní, bylo vydáno nařízení k rychlému odstranění zde uloženého radioaktivního odpadu. Předpovědi dalšího vývoje jsou obtížné. Předpokládá se, že vyzvedávání odpadu z úložiště začne v roce 2033.

  Nový vrt, který je dlouhý asi 120 metrů, povede nad úložnou komorou 12 a zatím do ní nezasáhne, jak uvedl Thomas Lautsch, technický ředitel BGE. Zpočátku se počítá s radarovým měřením a magnetickým průzkumem. Teprve v dalších krocích se plánuje zasažení komory v jejím nejvyšším bodě, aby bylo možné prozkoumat její vnitřek, například kamerou.
  /gr/

  Přeložila Gabriela Reitinger, OIŽP