SÚRAO v říjnu představí v lokalitách projekty geologických prací

  Harmonogram představení projektů geologicko-průzkumných prací v jednotlivých lokalitách:
  Kraví hora 16.10. pátek 16:00 - 20:00 hod. Obecní úřad Střítež
  Horka 17.10. sobota 10:00 - 14:00 hod. hostinec U Komínků obec Rudíkov
  Čihadlo 23.10. sobota 16:00 - 20:00 hod. Restaurace U Mocnáře, Deštná
  Magdaléna 24.10. sobota 10:00 - 14:00 hod. Kulturní dům Jistebnice
  Čertovka 25.10. neděle 10:00 - 14:00 hod. Kulturní dům Blatno

  Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumných území na všech sedmi lokalitách. Správa úložišť proto začala intenzivně připravovat projekty geologicko-průzkumných prací pro každou z nich. V současné době Správa úložišť projekty geologicko-průzkumných prací dokončuje a v říjnu s obsahem hotových projektů seznámí všechny dotčené lokality, kde mají proběhnout průzkumy spojené s hlubinným úložištěm. Jejich obyvatelé se budou moci na místě přesvědčit, že plánované metody průzkumů nebudou mít vliv na běžný život v obcích ani dopad na životní prostředí.

  V průběhu dvou podzimních víkendů navštíví Správa úložišť vybrané obce z prvních pěti lokalit (Kraví hora, Horka, Čihadlo, Magdaléna a Čertuvka) a představí jednotlivé metody k plánovaným průzkumům. Zbývající dvě lokality navštíví bud' do konce roku 2015, nebo na začátku roku 2016.

  Budou prezentovány jednotlivé průzkumné metody geofyzikálního, geochemického a hydrogeologického průzkumu, které budou v lokalitách při průzkumu uplatněny. Navšťěvníci budou seznámeni s podrobnostmi o průběhu plánovaných průzkumů, harmonogramem, počtem pracovníků, kteří se budou na lokalitě pohybovat. K vidění budou nejrůznější geologické nástroje a pomůcky, rozličné mapy, 3D geologické mapy lokalit, model úložiště, počítačové modely, vzorky místních hornin.

  Program bude zajímavý i pro dětské návštěvníky, s možností si vyzkoušet rýžování minerálů. Návštěvníci se dozvědí mnoho geologických zajímavostí nejen o své lokalitě. Pracovníci Správy úložišť pak budou na místě připraveni odpovídat na praktické dotazy ohledně průzkumů. Geologicko-průzkumné práce začnou v na začátku příštího roku. První etapa sestává pouze z povrchových a přípovrchových měření a odběrů vzorků pomocí ručního nářadí. Informace získané díky průzkumům poslouží k vyhodnocení vhodnosti vybraných lokalit pro další průzkum.

  Pro všechny zájemce budou zajištěny svozy, kdy každou celou hodinu minibus objede všechny obce a zájemce sveze/rozveze vždy k obecnímu úřadu dané obce.

  Zdroj: Inzerát SŮRAO v Deníku.


  Přílohy ke stažení