Úložiště jaderného odpadu

  Reportáž naleznete zde.

  Bohumil KLEPETKO, moderátor
  Nová vládní koalice chce posílit pravomoci obcí při výběru příštího úložiště jaderného odpadu. Správa úložišť mezitím představila model kontejneru, do kterého se radioaktivní odpad v Česku bude ukládat.

  Václav VALENTA, projektový manažer, Škoda JS
  To, co vidíte, je vzorek nebo model ukládacího hlavového souboru v měřítku 1:1, co do průměru. Na délku je to zkrácená verze. Skutečný obalový soubor bude mít délku 4 m.

  Daniela TUNKLOVÁ, redaktorka
  Tak dlouhé jsou i vyhořelé palivové kazety, které budou v sedmi nerezových pouzdrech. Ty zase chrání obal, který v hlubinném úložišti musí vydržet přítomnost kyslíku, vysokou teplotu iradiaci.

  Zdena LAHODOVÁ, specialistka pro dlouhodobou bezpečnost
  Prvních 1000 let tu funkci bezpečnostní přebírá uhlíková ocel a později tu funkci přebere koroze vzdorná ocel, která vydrží opravdu řádově statisíce let.

  Daniela TUNKLOVÁ, redaktorka
  Takovýchto kontejnerů je v plánu vyrobit 7800. Uloženy budou v hloubce 400-500 m pod povrchem 4-8 m od sebe. Zaberou rozlohu dvou až třech kilometrech čtverečních. Kde? To se stále neví. Správa úložišť bude pokračovat v geologických průzkumech, aby zjistila, která lokalita má nejvhodnější složení horniny a podzemní vody.

  Petr KLÁSEK, starosta Chanovic
  Jsou na direktivně nařizovány nějaké kroky. A my nemáme žádné právo do toho procesu rovnoprávně vstoupit.

  Daniela TUNKLOVÁ, redaktorka
  To měl obcím zajistit zákon, který předchozí vláda nestihla projednat. Od té nové si teď slibují lepší postavení.

  Věslav MICHALIK, kandidát na ministra průmyslu a obchodu /STAN/
  My jsme si dali do programu, že chceme tu participaci samospráv vtěchto případech zvýšit.

  Daniela TUNKLOVÁ, redaktorka
  Starostové doufají, že úložiště nakonec nebude vůbec potřeba a že příští generace najdou způsob, jak odpad znovu využít jako surovinu. Dosavadní technologie to umožňují jen částečně.