V Hluboké debatovali o hlubinném úložišti jaderného odpadu

  Vyšlo: 18.04.24

  (Poznámka: Video z akce naleznete níže na stránce na odkazech)

  Ministerstvo životního prostředí má v nejbližší době povolit průzkumné geologické práce.

  V sobotu 20. dubna se budou na čtyřech místech České republiky pod názvem Den proti úložišti konat akce kritizující způsob, jakým se připravuje v tuzemsku zřízení hlubinného úložiště jaderného odpadu. Pro jeho vznik je zatím vytipováno několik míst, včetně lokality Janoch nedaleko Temelína a Hluboké nad Vltavou.

  Michael Forman, mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti a starosta města Horažďovice, upozorňuje, že obce ve vybraných lokalitách jsou nespokojené se způsobem probíhajícího výběru jednoho území pro stavbu hlubinného úložiště. Podle Michaela Formana nemají dostatečný vliv na proces výběru. Ohledně jihočeské lokality Janoch se přitom všechna čtyři dotčená zastupitelstva vyjádřila ke zřízení úložiště odmítavě. Přesto se ale jedná o geologickém průzkumu území. Případné hlubinné úložiště by se rozkládalo na ploše přibližně dvacet kilometrů čtverečních (ale v podzemí) a zasahovalo by samo nebo doprovodnými vlivy na katastr Hluboké nad Vltavou (přesněji Purkarec), Temelína, Olešníku a Dřítně. Jihočeské obce ale nejsou přímo členy Platformy proti úložišti. To je za lokalitu Janoch jen spolek Satis.

  Stop Janoch. Den proti jihočeskému úložišti jaderného odpadu se konal v roce 2023 v sobotu 15. dubna. Protestující se sešli před tvrzí Býšov nedaleko Temelína, pak se vydali na symbolický pochod a nakonec zasadili strom čistoty.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

  Podle sekretáře Platformy proti úložišti Edvarda Sequense se hlavní akce na Českobudějovicku konala s předstihem už ve středu 17. dubna 2024. V Hluboké nad Vltavou v zasedací síni městského úřadu se debatovalo o případném rozsahu úložiště a o tom, co všechno by to znamenalo pro okolí. Například o vlivu dopravy nebo o rozsahu hloubených štol. Rubaniny se má ocitnout na povrchu několik milionů tun a celkem by to znamenalo objem odpovídající přibližně Cheopsově pyramidě. Řeč byla mimo jiné také o tom, jestli třeba obyvatelé obcí v okolí Janochu mají o projektu dostatek informací.

  V sobotu se na Českobudějovicku bude konat jen menší symbolická akce u plánovaného povrchového areálu úložiště poblíž Nové Vsi. Větší akce se budou konat v západních Čechách v lokalitě Březový potok v Pošumaví, kde se letos Den proti úložišti soustředí do Velkého Boru. Na Vysočině se uskuteční happening v Budišově v zámeckém parku s opékáním buřtů a debatou. Na Jihlavsku se bude konat happening v místě plánovaného povrchového areálu u Dolní Cerekve se symbolickým přehazováním horkých brambor a poté do noci „tvořivá intervence“ na vrcholu Čertova Hrádku pod názvem Occupy Čerťák.

  Jednání temelínského zastupitelstva se 3. května 2023 týkalo i úložiště jaderného paliva v lokalitě Janoch.Zdroj: Deník/Edwin Otta

  Podle státní Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je ale v České republice nutné dlouhodobé úložiště zřídit. Lokalita se hledá tak, aby především vyhovovaly její geologické poměry, protože fyzickou ochranu uloženého odpadu zajišťuje zejména přírodní bariéra – hornina, ve které bude úložiště vybudováno.

  Vliv na každodenní život

  Povrchový areál úložiště je jako jiné průmyslové stavby. Hlubinné úložiště regionu přináší podle webu SÚRAO řadu výhod. Nejvýznamnějšími jsou finanční příspěvky a zvýšení zaměstnanosti. Předpokládají se investice do infrastruktury nebo dopravní obslužnosti. Nedílnou součástí bude i zvýšení zaměstnanosti, jelikož stoupne poptávka po službách.

  O možnost provádět geologické průzkumné práce ve čtyřech vybraných lokalitách v současné době zvažovaných pro možné budoucí umístění hlubinného úložiště požádalo SÚRAO vloni. Podle informací Deníku o tom nyní rozhoduje ministerstvo životního prostředí. O povolení pracovat na průzkumných územích žádá SÚRAO do roku 2032.

  Finální lokalita by podle aktuálního schváleného harmonogramu měla být známá do roku 2028, k tomu je ale potřeba mnoho vzájemně koordinovaných postupů. „Podání žádosti o stanovení průzkumného území je významným krokem na cestě k výstavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v České republice. Plníme tím také podmínky evropské taxonomie, aby mohlo být jádro považováno za čistý zdroj elektrické energie,“ říká Lukáš Vondrovic, ředitel SÚRAO. Dodává, že se stanovením průzkumných území se podle zákona pojí i finanční příspěvky. „Každá obec zahrnutá do průzkumného území získá příspěvek ve výši 600 000 korun ročně. Dále také příspěvek ve výši 0,40 koruny ročně za každý čtvereční metr katastrálního území obce, na němž je průzkumné území stanoveno, a to po celou dobu stanovení průzkumného území. Příspěvky obce mohou použít dle svého rozhodnutí,“ uvedl Lukáš Vondrovic.

  Základní předběžné hodnocení čtyř preferovaných lokalit lze už dnes najít na webu SÚRAO.

  Zdroj:  Českobudějovický deník

  Autor: Edwin Otta

   

  Další články z médií

   

  Úložiště nestihnou včas postavit, míní odpůrci

  Vyšlo: 19.04.24 

  Zástupci obcí i experti kritizují SÚRAO při volbě místa uložení jaderného odpadu u Janochu. Nemají prý dostatek informací.

  HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Jak bude vypadat krajina při budování hlubinného úložiště jaderného odpadu v lokalitě Janoch poblíž Temelína na Budějovicku? Co se stane s obyvateli nejblíže položených sídel a co ze samotné stavby budou mít lidé v okolních vesnicích?

  Tyto otázky zazněly ve středu večer v Hluboké nad Vltavou při besedě s veřejností, kterou u příležitosti národního Dne proti úložišti uspořádali zástupci dotčených obcí, spolku Calla nebo Poradního panelu expertů Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Ten se zabývá postupem při řešení výstavby úložiště.

  Besedu zahájil expert na jadernou energetiku Edvard Sequens ze spolku Calla, který představil asi třem desítkám posluchačů v zasedacím sále hlubocké radnice parametry úložiště a momentální postup při výběru jeho vhodné lokality. „Původní termín zprovoznění byl v roce 2065, ale vláda tlačí na rok 2050, aby splnila podmínky evropské legislativy. Momentálně pokračují povolovací řízení pro geologické práce, ale také povolování průzkumných vrtů,“ vyjmenoval Sequens.

  Vytěžený materiál změní krajinu

  Podle něj je ale celý proces ve skluzu kvůli nesouhlasu dotčených obcí. Ty odmítají jak samotnou výstavbu úložiště, tak předcházející průzkum lokalit. „V roce 2031 by měla začít výstavba podzemní laboratoře, což je v podstatě zahájení výstavby úložiště. I kdyby šlo nyní všechno hladce, není šance to stihnout v plánovaném termínu. Pokud ano, tak by kvůli zkrácení lhůt pro analýzy a sondování mohly být ovlivněné výsledky průzkumu. To by snížilo věrohodnost dat,“ naznačil Sequens.

  Kromě technických parametrů průzkumných vrtů seznámil veřejnost také s novým zákonem o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů. „Díky němu se stanou obce účastníkem řízení, čímž se jejich situace trochu zlepší. Stále však budou tahat za kratší konec provazu. Parlament navíc už nyní nemá možnost rozhodnutí vlády zvrátit, což považuji za chybu,“ pokračoval Sequens.

  Na debatě vystoupila také obyvatelka samoty Coufalka Kateřina Vernerová, která žije pouhých 300 metrů od hranic zvažované lokality. Narážela na nulovou informovanost ze strany SÚRAO. Zároveň zpochybňovala argumenty správy pro výběr lokality a upozornila na množství materiálu, který se odtěžením při budování úložiště dostane na povrch.

  „Stále není jasné, co se stane s téměř šest a půl miliony metrů krychlových rubaniny. Pokud zůstane přímo v lokalitě, významně změní krajinu. Obecně máme obavy, že se zhorší kvalita našeho života. Když jsme se státem jednali o možnostech kompenzace při možném výkupu našeho domu s pozemkem, přiznali nám nulovou částku,“ překvapila účastníky debaty.

  Jedním z hlavních problémů při vyjednávání s úřady je podle temelínské zastupitelky Hany Hájkové mizerná informovanost i ze strany zástupců samospráv při výběru budoucí lokality. „Když jsem se dozvěděla, že Janoch nebude jen díra do země, ale rozsáhlý komplex budov a důlního díla, začali jsme s dalšími zastupiteli jednat. Na poslední chvíli se nám podařilo oddálit průzkumné vrty. Vyslali jsme tím signál, že zde nebude nulový odpor,“ uvedla Hájková.

  Rok 2050 je reálný, říká mluvčí

  Mluvčí SÚRAO Martina Bílá potvrdila, že se připomínkami obcí zabývají při lokálních pracovních skupinách nebo na poradním panelu expertů. „Odborníci v něm dohlížejí na výběr finální a záložní lokality. Obce i kraje zastupují tři experti a několik pozorovatelů nominovaných lokalitami. Práva obcí navíc řeší nový zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm,“ vysvětlila Bílá.

  Zároveň odmítá obavy Sequense, podle něhož je nereálné dokončit výstavbu úložiště do roku 2050. „Na základě požadavků takzvané evropské udržitelnosti investic jsme zpracovali vyhodnocení harmonogramu prací, podle kterého je tento termín technicky zvládnutelný. S tím také pracujeme. Hlubinné úložiště připravují k zprovoznění do roku 2050 i další evropské země,“ doplnila.

  Fakta Hlubinné úložiště Janoch

  Velikost průzkumného území je 22,7 kilometru čtverečního, povrchový areál má mít plochu 26,5 hektaru. Podzemní sklad v hloubce 500 metrů zabere plochu 4,4 kilometru čtverečního. Do podzemí povedou dvě šachty pro dopravu materiálu a obsluhu. Radioaktivní odpad se tam bude vozit z meziskladu po nejméně 60 letech odstávky kvůli chladnutí a bude uzavřen v kovových kontejnerech. Úložiště má fungovat stovky let. Podle šéfa správy úložišť Lukáše Vondrovice by se sklad mohl zprovoznit v roce 2050. Kromě Janochu vláda uvažuje o lokalitě Březový potok v Plzeňském kraji a lokalitách Hrádek a Horka na Vysočině.

  Zdroj : MF DNES

  Autor: Michal Bělský

   

  Veřejná beseda o hlubinném úložišti v lokalitě Janoch

  17.04.2024 ČT 1 ~ Zpráva 7 ~ Pořad: 19:00 Události

  Barbora Kroužková, moderátorka ČT
  Veřejná beseda o hlubinném úložišti v lokalitě Janoch na Českobudějovicku začala před malou chvílí v Hluboké nad Vltavou. Do sálu se právě díváme živě. Někteří místní se obávají například devastace tamní přírody a prachu ze stavby. Správa úložišť radioaktivních odpadů ale ekologickou zátěž odmítá a slibuje dotčeným obcím kompenzace. Právě Janoch je jedním ze čtyř míst vytipovaných ukládání odpadu z elektrárny Temelín.

  Video: od 18.23 minuty

  +++
  Česká televize, Události v regionech (České Budějovice)
  Video: od 14,10 minuty


  Možné devastace přírody a ještě větší ekologické zátěže se obávají někteří obyvatelé Temelína a okolních obcí. Lokalita je totiž jednou ze čtyř Variant pro možné vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu Hluboká nad Vltavou se kvůli tomu právě teď na Beseda s veřejností je u ní i Nikol Coufalová Nikol Zdravím tě s jakými argumenty tam lidé přišli

  Dobrý večer místním vadí hlavně to že by se kvůli vybudování muselo pravděpodobně vykácet až 26 hektarů lesa během Besedy budou řešit také některé lokální dopady jako je třeba nadměrná hlučnost prach nebo třeba také hluk během výstavby některé obytné domy jsou navíc od areálu Kde má úložiště vzniknou vzdálené jen necelé dva kilometry podle správy úložišť radioaktivních odpadů jde ale o lokalitu která je má ideální geografické podmínky a navíc Zde není ani také žádný významný zdroj vody to v jiných lokalitách které postupně vyloučil Také byl problém když se teď podíváme přímo do sálu kde se Beseda koná tak můžeme vidět že sály zaplněné zhruba z poloviny ale diskuze zatím nejsou nějak Bouřlivé organizátoři chtějí v informování navíc pokračovat i v následujících měsících Není to ale jediná forma jak se snaží odpůrci přiblížit možná rizika laické veřejnosti a hlavně místním už o víkendu se bude konat takzvaný den proti můžeš tě který má mít formu malého protestu zástupce platformy proti úložišti během něj budou pořádat Besedy také i v ostatních potenciálních lokalitách tady v březovém potoku v Pošumaví a v Hrádku a Horce na Vysočině

   

  +++
  16:05 | 17.04.24 ČRo - České Budějovice - Zprávy

  ... hlubinné úložiště v lokalitě Janoch u Temelína bude tématem dnešní veřejné Besedy začíná v 18 hodin v zasedací místnosti Městského
  úřadu v Hluboká nad Vltavou správa úložišť radioaktivních odpadů má 1 z 4 vytipovaných míst pro ukládání právě mezi temelínem a hlubokou popisuje Edvard sequens sekretář platformy proti hlubinnému úložišti Kde je v rámci letního dne proti úložišti proběhne ještě na lokalitě Janov jedna menší akce v sobotu se sbíráním odpadků ...