Vláda nemá zájem posílit pravomoci obcí říká Martin Schenk

  Žďár nad Sázavou – I když ke konci roku 2016 skončila povolení pro průzkum ve všech sedmi vytipovaných lokalitách pro možné vybudování podzemního úložiště jaderného odpadu, a dosud nedošlo k jejich obnovení, podle jednatele spolku Nechceme úložiště Kraví hora Martina Schenka není zdaleka vyhráno. Zákon o tom, aby obce měly možnost zasahovat do toho, zda podobné dílo na svém území chtějí, anebo ne, stále neexistuje.

  „Zákon dosud není, a ani se nepřipravuje, jeho návrh skončil někde v šuplíku. Vláda z nějakého důvodu nemá zájem na tom, aby zákon posilující pravomoci obcí vznikl,“ říká Martin Schenk.

  Průzkumy byly zastaveny – a co dál?

  Správa úložišť radioaktivních odpadů nemá v současné době povolení od ministerstva životního prostředí, které potřebuje proto, aby pokračovala v připravovaných průzkumech. Nicméně z informací, které proběhly médii, je zřejmé, že SÚRAO stále pracuje dál, bez povolení. V lokalitách samotných však žádné lidi nepotkáte.

  Co z toho vyplývá?

  Nikdo neví, co bude dál. Dá se předpokládat, že se SÚRAO bude snažit o obnovu povolení průzkumů, aby do obcí dostala další peníze od státu, protože právě ty jim otevírají dveře při dalších jednáních s obcemi. Anebo třeba všechno přeskočí, řeknou, že mají informací dost, nepotřebují už žádné průzkumy a rovnou jmenují čtyři lokality pro vybudování úložiště, které se poté zúží na dvě – hlavní a náhradní… Není zákon, neexistuje postup pro výběr, a obce, potažmo lidé, kteří v nich žijí, jsou ti poslední, kteří by do výběru mohli zasahovat.

  Takže?

  V této chvíli čekáme, jak se vyjádří ministerstvo životního prostředí. Zda průzkumy obnoví. Hrozba vybudování úložiště tady stále je, proces výběru vhodné lokality se nezastavil. Na základě informací z médií se ale bohužel lidé nesprávně domnívají, že tím, že průzkumy jsou zastaveny, všechno skončilo a úložiště nebude. Zdá se, že na „frontě je klid”, ale na to se samozřejmě spoléhat nedá…

  O co konkrétně se aktuálně snažíte?

  Stále o to stejné, o co bojujeme posledních pět let. Dosud neexistuje zákon, na základě něhož by obce mohly do procesu výběru lokality pro úložiště jaderného odpadu zasahovat, a rovněž neexistují jasná kritéria pro výběr lokality, ačkoliv SÚRAO se tváří, že tomu tak není. Teď je právě vhodná doba celou věc zastavit. SÚRAO ztratilo povolení na průzkumy ve všech lokalitách, které ostatně ani nebyly zahájeny, protože výběrové řízení na firmu, která je provede, se zkomplikovalo, a následně bylo zastaveno, vyměnil se ministr a po volbách se vymění i vláda. Takže podle nás je teď ideální stav pro nastavení jasných pravidel hry. Pokud ovšem bude ze strany státu zájem.

  Pokud neproběhly fyzické průzkumy, jak tedy stát, respektive SÚRAO, zjistí informace o geologické vhodnosti pro stavbu hlubinného úložiště?
  To právě nevíme. Podle dostupných zdrojů má SÚRAO jenom informace z archivů, u Kraví hory se jedná o ty, které byly před léty spojeny s těžbou uranu v lokalitě. Zastavení povolení průzkumů, a o tom se obecně moc nehovoří, zahrnuje podle zákona i vyhodnocování již zjištěných údajů, takže pokud SÚRAO dál vyhodnocuje, jedná protizákonně. Před pár týdny SÚRAO tvrdilo, že mají informací dost a další nepotřebují, před necelým rokem ale všechny přesvědčovalo, že bez průzkumů se lokality srovnávat nedají. No a teď opět prohlašují, že povolení pro průzkumy potřebují, že připraví takzvané rozklady proti zákazu z ministerstva životního prostředí.

  Co si z toho vybrat?

  Jejich tvrzení si absolutně odporují, osobně z toho mám dojem, že jde hlavně o to, aby do obcí přišly od státu další peníze za stanovení průzkumného území, protože obce v některých lokalitách tak mohou být vstřícnější. Řada starostů totiž finanční přilepšení samozřejmě vítá s tím, že vlastně o nic nejde, protože peníze jsou za stanovení průzkumného území, a úložiště je nakonec vždycky možné odmítnout, kdyby na to přišlo… Bohužel se pletou.

  Zřejmě moc nevěříte střídajícím se ministrům a dalším politikům, kteří svého času prohlašovali, že přes odpor obcí a obyvatel by nikdo nikdy ohledně úložiště nešel…
  Obce nemají možnost napsat, že podle příslušného zákona a paragrafu mají právo na to a to. Mohou jenom nesouhlasit, nikdo se s nimi dál nemusí bavit. SÚRAO lokalitu vybere, a hotovo. Protesty je možné vzít na vědomí, ale to je asi tak všechno. Je těžké věřit někomu, kdo si pravidla hry stále nastavuje podle toho, jak se mu to hodí. SÚRAO je toho typickým příkladem.

  Co s tím chcete, anebo spíše můžete dělat?

  Loni jsme založili Platformu proti úložišti s webovou adresou www.platformaprotiulozisti.cz, jejímž členem může být každá obec, které se tato problematika nějak dotýká. K tomu jsme přistoupili, protože takzvaná pracovní skupina pro dialog se státem přestala fungovat, neboť právě ten potřebný dialog tam neprobíhal. Platforma vznikla, abychom mohli jednat s politiky, tentokrát to chceme zkusit rozhýbat zespodu, rádi bychom je seznámili s problematikou. K platformě se přidaly i obce, které nejsou přímo dotčené, například v lokalitě Kraví hora jde o Tišnovskou Novou Ves, Žďárec a Skryje, které s vytipovaným územím těsně sousedí. Úložiště nechtějí, ale v současné chvíli jako obce, které katastrálně do lokality přímo nezasahují, nemají ani ten „poradní“ hlas.

  Obce přímo na území Kraví hory o účast v platformě nestojí?

  Zatím žádná neprojevila aktivní zájem a podle mého názoru zřejmě ani neprojeví, nicméně chceme aktivně oslovit všechny starosty, zda se chtějí k platformě připojit.

  Před dvěma lety jste ve všech sedmi vytipovaných lokalitách v republice podávali žaloby na tehdejšího ministra životního prostředí Brabce kvůli povolení průzkumného územní přes předložené právní rozklady. Co se s těmi žalobami stalo?
  Leží u soudu. Ani v rámci pracovní skupiny pro dialog, když ještě fungovala, ani nyní platformě se zatím nepodařilo získat odpověď. Měli jsme tehdy jedinou možnost, a to bránit se proti rozhodnutí soudně, což jsme také udělali, ale ani v jedné lokalitě se ohledně žalob nic neděje. Plánujeme schůzi platformy, kde budeme s právníky řešit, zda nepodat žalobu na soud, který nekoná, abychom vůbec získali informace, co se děje.

  „Tahanice“ ohledně úložiště trvají v Kraví hoře už pět let, aniž by bylo něco konkrétního rozhodnuto. Jak to vnímáte vy osobně?
  Není to jednoduché, spíš vyčerpávající, ale vytrváme. Jako částečné vítězství vidíme skutečnost, že aktuálně není označená žádná z lokalit jako finální, aniž by k tomu došlo podle jasných pravidel. Bohužel, zatím se nám ale nepodařilo to nejdůležitější, což je úplné zastavení procesu do doby, než budou přijaty potřebné zákony. Nicméně tím tlakem na úrovni celé republiky si už politici uvědomují, že obce a lidé, kteří v nich žijí, nechtějí, aby se o něčem tak důležitém rozhodlo, a oni neměli vůbec žádnou možnost do toho procesu zasáhnout.

  Co se týče příslušného zákona, jeho příprava v minulých letech přece začala…

  Připraven sice byl, ale podle dostupných informací jej nakonec ministerstva obchodu a průmyslu a životního prostředí „shodila“ ze stolu s tím, že by to mohl být závažný precedens pro ostatní stavby. Jenže tady se nebavíme o stavbě dálnice, ale o stavbě na stovky tisíc let.

  A co evropský „befel“ umístit úložiště do určitého data? Navíc v Česku jsme často papežštější než papež…

  Příkaz z EU? Myslím, že to je tak trochu alibismus. Ani jeden stát v Evropě to zatím nemá vyřešené. Ale pokud mohu srovnávat, tak v Německu nebo ve Francii se o tom intenzivně jedná, ale jinak než u nás, s důvěrou na obou stranách. Od začátku tam mají jasně nastavená pravidla. Protože jakmile lidé jednou důvěru ke státní moci ztratí, nikdy se nedopracujeme k nějakému kompromisu, který by vedl k oboustranné spokojenosti.

  Nedávno se v lokalitě Kraví hora uskutečnil další den proti úložišti. Co se při něm dělo letos?

  Byl to už třetí ročník, a vzhledem k ne příliš příznivému počasí, které odradilo hlavně některé rodiče s malými dětmi, přišlo asi padesát lidí. Je to ale zhruba stejný počet jako loni, prvního ročníku se účastnila asi stovka zájemců, podobně jako v ostatních lokalitách. Není ale pravda, že by lidé v lokalitě Kraví hora byli pro. Akce se konaly ve všech sedmi vytipovaných lokalitách v republice a v každé byl letos při této příležitosti vysazen symbolický strom života.

  Autor a foto: Lenka Mašová
  Zdroj: zdarsky.denik.cz