Vliv úložiště by dopadl i na občany Středočeského a Karlovarského kraje,tvrdí sedm opomíjených obcí z Čertovky

  Tisková zpráva sedmi obcí z rozhraní Ústeckého, Plzeňského, Středočeského a Karlovarského kraje k otevřenému dopisu ministryni průmyslu a obchodu

  Jesenice 24. 1. 2019

  Rozhraní Ústeckého a Plzeňského kraje poblíž obcí Blatno, Lubenec, Tis a Žihle je označováno jako lokalita Čertovka a bývá často skloňováno v souvislosti s možností, že zde navždy skončí v hlubinném úložišti vyhořelé palivo z jaderných elektráren. Úložiště, které by zde mohlo být vybudováno, by však nemělo vliv pouze na obyvatele čtyř zmíněných obcí. Ve svém dopisu adresovaném ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové to tvrdí starostové a starostky dalších sedmi obcí.

  Zároveň vyjadřují své znepokojení, že by se havarijní opatření související s přebalováním vyhořelého paliva v areálu úložiště citelně dotkla také občanů jejich obcí. Města a obce Jesenice, Chyše, Krty, Pastuchovice, Petrohrad, Valeč a Velečín, ležící v krajích Ústeckém, Plzeňském, Středočeském a Karlovarském, dále ministryni vyčítají, že občany jejich obcí o krocích státu souvisejících s možností vybudování úložiště v regionu doposud ze strany státu nikdo neinformoval. Svoji výčitku staví do kontrastu s absurditou, že Žihle, obec až dvojnásobně vzdálenější od místa úložiště než některé ze sedmi opomíjených obcí, se přitom na rozdíl od těchto obcí vyjadřuje jako tzv. dotčená obec v souvisejících správních řízeních. V souvislosti s tak velkým zásahem do životního prostředí, jakým je umístění jaderného zařízení, pak obce připomínají ministryni závazek poskytovat aktuální a pravdivé informace dotčené veřejnosti, k nimž se Česká republika zavázala přistoupením k Aarhuské úmluvě.

  Obce pak v samém závěru dopisu, s odkazem na zatajované informace či nepochopitelné a nedůvěryhodné kroky státu, odmítají tímto způsobem připravované hlubinné úložiště ve svém regionu jako zcela nepřijatelné.

  Kontakt pro média :

  Ing. Jan Polák
  starosta města Jesenice

  Město Jesenice, Mírové nám. 368, 270 33 Jesenice
  Tel: 313 599 214, GSM: 725 705 100, starosta@jesenice-ra.czwww.jesenice-ra.cz

  příloha: Otevřený dopis sedmi obcí ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové


  Přílohy ke stažení