Výběr lokality pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu: Nejlepší řešení pro ČR nemusí být nejlepším řešením pro obec

    Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a zástupci obcí z lokalit vybraných pro případnou budoucí výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu se 6. prosince 2022 setkali s ministrem obchodu a průmyslu Jozefem Síkelou, novým ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů Lukášem Vondrovicem a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou.

    Starostové z Vysočiny z lokalit Čeřínek (Čertův Hrádek) a Horka na Třebíčsku vyzvali ministerský tým, aby se poučil z chyb, ke kterým došlo například v komunikaci už v minulosti. Upozornili, že chtějí nad projekty jednat nejen se SURAO, ale i s MPO. Chtějí znát obsah zadání průzkumných prací, chtějí dle možností zasáhnout do zadání nebo ho mírně měnit, zohlednit v něm své potřeby, tzn. co má být zkoumáno nebo upozornit na to, co v dokumentaci chybí. „Bohužel tím, že v ČR nejsou dopředu jasná pravidla, podle kterých se hraje, prohlubuje to nedůvěru mezi obcemi a státem, což potvrdilo i dnešní jednání. Podporuji proto požadavek obcí, aby se MPO přihlásilo k roli zadavatele celého procesu, neslo politickou odpovědnost, jasně definovalo postavení obcí v celém procesu a umožnilo jim konzultovat zadání jednotlivých fází už v době jejich přípravy,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina.

    Z reakcí zástupců obcí z Kraje Vysočina bylo zřejmé, že jsou unavení vlekoucím se procesem výběru. Podle slov ministra Jozefa Síkely by mohlo být jasno o finálním i náhradním umístěním úložiště před rokem 2030. Prozatím není počítáno s žádnou časovou rezervou, což by mohlo v budoucnu být problémem. Zatím totiž stále platí, že ČR musí mít úložiště v provozu od roku 2050. „Budeme i nadále hájit a respektovat zájmy obcí z Vysočiny. Chceme sehrát aktivní roli garanta, tak aby obce byly informovány, aby byly vypořádány všechny jejich dotazy a podněty, a to bez ohledu na lokalitu. Nesmí se stát, že by obce byly z procesu výběru vytěsněny. Musí být pro Vládu i ministerstvo respektovanými a plnohodnotnými partnery. Je pro nás klíčové, aby obce dostávaly informace aktuální v čase a měly možnost si je vyhodnocovat, reagovat na ně,“ upozorňuje hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

    Do několika týdnů bude ministr průmyslu a obchodu předkládat nový zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů, který však podle jeho slov nenaplní vznesené požadavky ani očekávání obcí. Vládě bude mimo jiné navrženo, aby finální volba lokality vč. její náhrady byla potvrzena souhlasem obou komor Parlamentu ČR. Nebylo však řečeno jakou většinou. Tato informace starosty nijak nenadchla. Uvědomují si, že v tu chvíli budou muset přesvědčit o svých argumentech navíc ještě poslance a senátory.

    Zdroj: Kraj Vysočina