Výběr potenciálních lokalit hlubinného úložiště v ČR pro navazující etapu prací po roce 2020

   

  SÚRAO, 2020

  Autoři:  Lukáš Vondrovic, Jaromír Augusta a kolektiv

  Předkládaná  zpráva  je  zpracována  pro  účel  snížení  počtu  potenciálních  lokalit  hlubinného úložiště v České republice z devíti na čtyři. Plní tak úkol usnesení vlády České republiky č. 464 ze dne 18. 7. 2018 k Výroční zprávě o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2017. Zpráva hodnotí lokality dle vylučujících kritérií a porovnává dle třinácti klíčových kritérií dle  metodiky  (Vondrovic  et  al.  2019).  Hodnocení  je  zpracováno  na  základě  použití  dat  z povrchových  měření.  Tato  data  musí  být  dále  upřesňována  do  potřebné  podrobnosti  na základě  legislativních  požadavků  k umístění  jaderného  zařízení.  Výsledkem  prvního  kroku hodnocení  (porovnání  s vylučujícími  kritérii)  je  doporučení  všech  lokalit  pro  vzájemné porovnání  (na  žádné  lokalitě  nebyla  nalezena  taková  vlastnost,  která  by  znamenala  její okamžité vyloučení z procesu hodnocení). Výsledkem porovnání na základě klíčových kritérií je  doporučení  lokalit  Březový  potok,  Horka,  Hrádek,  Janoch  do  další  etapy  prací.  Ostatní lokality (Čertovka, Čihadlo, Kraví hora, Na Skalním, Magdaléna) jsou pak lokalitami záložními.

  Přílohy ke zprávě s podrobným hodnocením jednotlivých kriterií, metodikou hodnocení a vyjádřením poradního panelu expertů jsou k dispozici na webu Správy úložišť radioaktivních odpadů.


  Přílohy ke stažení