Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

    Vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

    Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo návrh nové Surovinové politiky České republiky, ve které hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném ukončení problematické těžby uranu v naší zemi. Považuje za žádoucí začít chystat otevření nového dolu pro těžbu uranu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice a věnovat se hledání technologií pro vytěžení zásob uranové rudy v oblasti severočeské křídy. Přestože by dnes byla těžba uranu ekonomicky prodělečná, nemusí tomu tak být v budoucnu. Po schválení nové surovinové koncepce už by úřady neměly žádnou možnost jak nevyhovět zájemcům o průzkumy a těžbu uranové rudy.

    Každý mohl v termínu do 11. února 2017 poslat své vyjádření v rámci procesu hodnocením koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).  Ministerstvo životního prostředí je musí zohlednit, než vydá své stanovisko a vláda bude moci o koncepci rozhodnout. Všechny potřebné informace k procesu najdete ZDE.

    Seznamte se: