Vyjádření Spolku 2. Alternativa ke Zprávám ze Správy

  V poštovních schránkách občanů Dolní Cerekve se počátkem letošního srpna opět objevila tiskovina Zpráva ze Správy a opět v ní organizace ustanovená MPO naprosto bezostyšně lže.

  Pravda, asi nemá cenu věnovat tomu vůbec nějakou pozornost – ale ono se to někdy už nedá vydržet, takže pár poznámek:

  V článku „Platforma proti úložišti nemůže nahradit PS Dialog“ autor píše, že ačkoli si Platforma vytkla takový způsob hledání řešení, který je otevřený a průhledný, současně si již v samotném názvu zakotvila, že se staví proti hlubinnému úložišti“.

  Tak aby bylo jasno: Platforma - jak už je obsahem slova samotného - je prostorem a příležitostí pro vyjádření politických, občanských aj. názorů, prostorem pro veřejnou diskusi, které se může účastnit každý, kdo má na věc nějaký názor a chce být slyšen. Obrat „proti úložišti“ vyjadřuje jen téma této diskuse a fakt, že člen Platformy nesouhlasí se způsobem řešení a jednání SÚRAO, tedy má na toto téma jiný názor, než usilovně už dvě desetiletí SÚRAO protlačuje. Ano, mnozí úložiště nechtějí vůbec, ale mnozí také opravdu usilují jen o otevřený a transparentní dialog, v němž budou vyslechnuty a přijaty také jiné argumenty než ty, které předkládá SÚRAO.

  Většina tvrzení v článku „Hlubinné úložiště není skládka VI“ je opravdu jen na úrovni SÚRAO – tedy naprostá demagogie, lež a hloupost.
  Např.: „S mediálně efektními akcemi (například Den proti úložišti) či komentáři svádí v tomto případě racionalita velmi nerovný boj.“ Jakápak racionalita? Kdo kde ustanovil, co je racionální? SÚRAO? Na základě čeho? Jen hloupá věta, nic víc.

  Dále: „Vyhořelé jaderné palivo nyní leží v takzvaných meziskladech přímo u jaderných elektráren. Zde ale prostě a jednoduše, bez vysvětlování technických detailů a kupodivu v souladu s většinovým názorem, nemůže zůstat věčně“. (Kde máte ten většinový názor potvrzen?)

  „Musí pod zem, kde 500 m stabilního horninového masívu zajistí jejich bezpečnou izolaci po celou dobu, kdy by mohlo být pro životní prostředí a pro člověka nebezpečné“. (Kde berete tu jistotu, že pod zemí s 500 m stabilního horninového masívu bude zajištěna bezpečná izolace po celou dobu?)

  „Pokud tedy nezbudujeme hlubinné úložiště, zanecháme mimořádnou zátěž našim dětem i jejich dalším potomkům, budoucím generacím“. (Mimořádnou zátěž našim dětem i jejich dalším potomkům zanecháme, když proklamovaná bezpečná izolace v nedobytných a uzavřených štolách nenastane.)

  „Dodnes a za velké peníze likvidujeme nejrůznější ekologické následky vzniklé z činnosti podniků v době komunismu. Pokud bychom k vyhořelému jadernému palivu přistupovali stejně, zachovali bychom se v podstatě podobně jako minulí plánovači“. (Jako minulí plánovači se přesně chová SÚRAO – jiné názory nebere v úvahu.)

  Úplným děsem a vrcholem demagogie je následující: „Zájmem 10 milionů obyvatel ČR, kteří svítí, perou a koukají na televizi, ze 40 % i díky jaderným elektrárnám, je tedy hlubinné úložiště zbudovat“. SÚRAO zjistila, že babka v domku u Novomlýnských nádrží vehementně podporuje zbudování úložiště ze strachu, že by mohla prát na valše. Podobně pár výrostků v Bohumíně se děsí, že by si nemohli na X boxu zastřílet, chlapi v hospodě ve Vsetíně potřebují vidět v hospodě na karty – všichni tedy chtějí úložiště řešit. Jen nevíme, jak a kde tyto „většinové“ názory SÚRAO zjišťovala.

  A ještě lepší je: „V regionech, které zejména svými geologickými charakteristikami pro výstavbu HÚ připadají v úvahu, je, celkem očekávaně, proti výstavbě odpor a prakticky beze zbytku funguje anglické „not in my backyard“. Jinými slovy – ano, postavte si to „své“ úložiště, ale ne u nás!“ Přesně tak, nic není SÚRAO podobnější – ono to bude totiž naopak - postavte si to „své“ úložiště, ale ne u nás“ budou hlasy z domku u Novomlýnských nádrží, z Bohumína a ze Vsetína, kde zbudování úložiště nehrozí.

  To bude podle SÚRAO ten správný většinový názor 10 milionů obyvatel ČR, kteří svítí, perou a koukají na televizi, jak dokládá tvrzením: „Celkově je diskuze kolem výstavby HÚ typickým příkladem střetu partikulárních a menšinových zájmů se zájmy většinovými (v tomto případě VŠECH obyvatel ČR)“. (Ačkoliv většinový názor VŠECH obyvatel ČR nezná).

  V lokalitě Hrádek (Hojkov, Milíčov, Cejle, Nový Rychnov, Rohozná a Dolní Cerekev – obce pod kopcem Čeřínek) je aktivní odpor proti výstavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů projevován už 24 let, což mj. dokladují referenda s více jak 95% odmítnutím. Argumentace SÚRAO, že pokud chceme svítit a prát, musíme tedy logicky přijmout i úložiště, je vrchol demagogie a manipulace. Obviňování, že spolky aj. odmítáním sledují jakési vlastní zájmy je směšné plácání nesmyslů. Pane řediteli Slováku, jaké jsou to tedy zájmy? Že by, jak se tvrdí v plátku Zprávy ze Správy, to, že „starosta usiluje o znovuzvolení, šéf neziskovky potřebuje vykázat smysluplnou činnost sponzorům“? To snad nemyslíte vážně. Jste si vědom, že těmito argumenty dokládáte vlastně jen negativní přístup občanů k úložišti?

  Je pravda, že valná většina obyvatel postižených obcí pod Čeřínkem nechce zahrabaný Krakatit 500 m pod Čertovým Hrádkem - je to řešení nehodné 21. století. Je jiné řešení? ANO, je. Místo drahých, nic neříkajících planých žvástů na křídovém papíře, stejně drahých reklam, manipulativních výletů pro starosty a zastupitele – to vše z peněz jaderného účtu a tedy z peněz nás všech - věnovat tyto miliony na výzkum, jak zpracovat 97% zbylé energie z jaderného odpadu. Zahrabat odpad bez možnosti vyjmutí je řešením ze středověku.

  Ale co je hlavní - voda je strategickou a životně důležitou surovinou a byť jen hypotetická možnost její ztráty je nepřijatelná. I ředitel Slovák připouští, že je ztráta vody pravděpodobná, ale lze ji přece dovést potrubím, popř. dovážet v cisternách. Promiňte, pane řediteli Slováku, to by neřekl ani žák pomocné školy. Gratulujeme Vám ale ke zřízení mezirezortní expertní skupiny zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu – vypadá to pro SÚRAO dobře, tato skupina bude snad poslušnější než Pracovní skupina pro dialog.

  Ale přece jen dobrá rada nakonec: Zařiďte si napřed souhlas občanů ve vytipované lokalitě. Souhlasem je myšlen odpovídající výsledek referenda (tedy ne souhlas starosty či zastupitelstva – ti jdou mnohdy proti názoru vlastních občanů). Na základě takového souhlasu lze poté řešit to, co jste za dvacet let nevyřešili – tedy zda a za jakých podmínek by zde bylo možné úložiště vybudovat.

  Autor: Ludmila Fučíková, MUDr. Eva Sovová, 19. 8. 2017