Žaloba obcí z lokality Horka proti rozhodnutí vlády o výběru čtyř lokalit

     

    Obce z lokality Horka - Budišov, Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy a Rudíkov podaly 22. února 2021 žalobu proti rozhodnutí vlády o zúžení počtu lokalit pro možné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Jakékoli výzkumné a průzkumné práce v lokalitě „Horka“ při shromažďování informací pro rozhodnutí o zúžení počtu potenciálních lokalit hlubinného úložiště a vydání napadeného rozhodnutí proběhly v rozporu se zákonem, neboť rozhodnutí ministra životního prostředí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry v lokalitě „Horka“ bylo Městským soudem v Praze bez náhrady zrušeno. Obce mají za to, že zúžení lokalit proběhlo na základě dat získaných na nezákonně stanoveném průzkumném území.


    Přílohy ke stažení