Zamítavé stanovisko obce Temelín proti stanovení průzkumného území pro geologické práce v lokalitě Janoch

  Obec Temelín, jakožto účastník správního řízení, byla Ministerstvem životního prostředí České republiky informována o zahájení správního řízení ve věci “stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry JANOCH (ETE - jih) a byla vyzvána vyjádřit do 60 dnů své stanovisko k dané věci.

  Úvodem našeho stanoviska je tvrzení, že předmětná žádost je podána v rozporu s právními předpisy, neboť strategie postupu SÚRAO předpokládá jednání s obcemi s cílem získání souhlasu se zapojením do výběru lokality.

  Předpoklad souhlasu do výběru lokalit je podepsání písemné dohody s jednotlivými obcemi. Teprve poté podává SÚRAO žádost o stanovení průzkumného řízení na MŽP. Jelikož takovýto souhlas nebyl zastupitelstvem obce Temelín vydán, protože zařazení lokality JANOCH (ETE - jih) do seznamu vybraných lokalit odmítá a podepsaná dohoda o zařazení lokality JANOCH (ETE - jih) neexistuje, je postup SÚRAO v rozporu s plánem činností SÚRAO.

  Pokud tedy SÚRAO podalo žádost o zahájení průzkumných prací pro zvláštní zásah do zemské kůry JANOCH ( ETE - jih), aniž předtím získalo písemný souhlas dotčených obcí o zařazení lokality JANOCH (ETE - jih) do seznamu vybraných lokalit, jeho postup je jednoznačně nezákonný.

  Celé stanovisko neleznete v příloze nebo klinutím na přiložený obrázek.

  Pozn.: Průzkumy odmítly i ostatní tři dotčené samosprávy - město Hluboká nad Vltavou, obce Olešník a Dříteň.


  Přílohy ke stažení