Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v hypotetické lokalitě

    Autor: kolektiv ÚJV řež a.s., EGP Invest, EpP a Škoda JS a.s..

    Vydáno: Duben 2012


    Přílohy ke stažení