Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit hÚ v ČR - Detailizace prací Březový potok

     

    Na základě požadavku samospráv lokality Březový potok zpracovalo SÚRAO v prosinci 2017 tento podrobný přehled geofizikálních prací, které na lokalitě realizují firmy INSET  s.r.o. a GEONIKA  s.r.o.  za účelem ověření charakteru potvrzených a předpokládaných přípovrchových struktur v širším okolí. 

    Obdobné práce jsou uskutečňovány i v ostatních lokalitách.


    Přílohy ke stažení