Lokalita Březový potok - Pačejov: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Autor: EGP INVEST, spol. s r. o.

  Vydáno: říjen 2012

  Obsah:

  • A - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • C - Nadzemní stavby hlubinného úložiště, TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • C - Koordinační situace nadzemní části HÚ areál Maňovice
  • Vizualizace povrchového areálu
  • D - Podzemní stavby hlubinného úložiště, TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • D – Koordinační situace podzemní části HÚ, Březový potok - Pačejov
  • D – Příčný geologický řez A-A
  • D - Příloha Technické zprávy: Strukturně - petrografická charakteristika lokality

  Přílohy ke stažení