Lokalita Magdaléna - Božejovice: Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště

  Autor: EGP INVEST, spol. s r. o.,

  Vydáno: Květen 2012

  Obsah:

  • A - PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • C - Nadzemní stavby hlubinného úložiště, TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • C - Koordinační situace nadzemní části HÚ areál Padařov
  • D - Podzemní stavby hlubinného úložiště, TECHNICKÁ ZPRÁVA
  • D - Koordinační situace podzemní části HÚ areál Padařov
  • D - Příloha Technické zprávy: Strukturně - petrografická charakteristika lokality
  • Vizualizace povrchového areálu

   


  Přílohy ke stažení