Lokalizace perspektivních území pro geologické charakterizační práce a 
  perspektivních území pro projektové práce pro účely hodnocení potenciálních lokalit HÚ


  Technická zpráva číslo 446/2020

  Praha, 2019

  Tato zpráva popisuje a zdůvodňuje změny v geologické stavbě a umístění perspektivních území pro  geologické  charakterizační  práce  a  perspektivních  území  pro  projektové  práce  na potenciálních  lokalitách:  Březový  potok,  Čertovka,  Čihadlo,  Na  Skalním  (EDU-západ),  Horka, Hrádek, Kraví hora, Magdaléna, Janoch (ETE-jih). Součástí zprávy jsou účelové tektonické mapy 1 : 25 000  se  zobrazením  zlomů  1.  a  2.  kategorie.  Aktualizace  jsou  provedeny  na  podkladě nových poznatků, vyplývajících z geologických, hydrogeologických a geofyzikálních prací, které proběhly v letech 2017 až 2019.

  Řešitelé: Česká geologická služba (ČGS)

  Autoři: Jaroslava Pertoldová, Petr Mixa a kolektiv  Přílohy ke stažení