POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ (2015)

  Metodický pokyn Správy úložišť radioaktivních odpadů (MP22) platný od 1. 6. 2015. Tento dokument shrnuje požadavky na charakteristiky a vlastnosti lokalit, a zejména pak indikátory vhodnosti a jednotlivá kritéria, podle kterých budou vybírány lokality vhodné pro umístění hlubinného úložiště z hlediska proveditelnosti, bezpečnosti, dopadu na životní prostředí a životní podmínky v dotčených obcích. Podle něj mělo v roce 2017 dojít k výběru 4 z dnešních 7 lokalit pro úložiště.


  Kritéria výběru svou nekonkrétností vzbudila vlnu kritických hlasů na Pracovní skupině pro dialog o úložišti. Připomínky geologů Machka a Svejkovského v příloze. Usnesení Pracovní skupiny na kvantifikaci vylučujících kritérií odmítla Správa úložišť splnit. Předložila však návrh Metodiky použití kritérií při zužování počtu lokalit pro další fázi výběru lokality s přílohou, která byla předmětem diskuse v Pracovní skupině pro dialog.

  Návrhy a připomínky ke kritériím od geologů
  1. Základní vylučující kritéria výběru vhodných lokalit pro HÚ ve fázi zužování počtu lokalit pro etapu podrobného průzkumu, Ing. JIří Svejkovský, geolog
  2. Připomínky ke geologickým kritériím výberu lokalit, Matěj Machek, Geofyzikální ústav AV ČR
  Metodika použití kritérií

  Přílohy ke stažení