Právní analýza  návrhu  zákona  o hlubinném úložišti

   

  Zpracováno pro Platformu proti hlubinnému úložšti

  Doucha Šikola advokáti s.r.o., březen 2022

  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu  připravilo  a  zveřejnilo  návrh  zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Jedná se o návrh zvláštního zákona dle § 108 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,  který  má  zajistit  respektování  zájmů  dotčených
  obcí a jejich občanů v procesech souvisejících s úložištěm jaderného odpadu a naplnit celospolečenskou  poptávku  po  zvláštní  regulaci  této  problematiky.

  Analýza rozebírá, zda návrh  zákona  řeší  dva  základní  okruhy  problémů  související  s účastí  veřejnosti  při povolování hlubinného úložiště jaderného odpadu, a to:  
  -   účast obcí při výběru lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu a  
  -   účast obcí v souvisejících správních řízeních.  
   
  Analýza  dále  obsahuje  shrnutí  právní  úpravy  vztahující  se  k úložištím  jaderného odpadu ve Finsku – tato úprava je vybrána z důvodu jejího progresivního přístupu.


  Přílohy ke stažení