Předběžná studie proveditelnosti hlubinného úložiště v zájmovém území Boletice

    Průvodní zpráva včetně příloh.
    Autor: Libor Krajíček a kol., Atelier T-plan s.r.o., listopad 2012


    Přílohy ke stažení