Souhrn hlavních zjištění ze sociologického výzkumu za rok 2014

  Sociologický ústav AV ČR zveřejnil závěry výzkumu na téma zapojení veřejnosti do procesu výběru lokality pro výstavbu hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů v ČR.

  Přiložený dokument podává základní informace o výzkumu a shrnuje výsledky výzkumných aktivit v roce 2014.

  Případné dotazy nebo jiné podněty můžete sdělit na kontaktní adrese výzkumného týmu: sou_hu@soc.cas.cz.

   

  Výzkumný tým:

  • Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
  • PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
  • Mgr. Kateřina Bernardyová

  Přílohy ke stažení