Podzemní výzkumné pracoviště Bukov - může přispět k bezpečnosti budoucího úložiště?

 

Prezentace Matěje Machka z Geofyzikálního ústava Akademie věd ČR, v.v.i. z 6. června 2017.


Přílohy ke stažení