Aktualizováno: Nově vám přinášíme odpověď ministra Karla Havlíčka, kterou naleznete v příloze článku.

  Otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi


  Vážený pan ministr průmyslu a obchodu

  Karel Havlíček
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Na Františku 32
  110 15  Praha 1 

  Otevřený dopis

  V Jistebnici 20. února 2020

   Vážený pane ministře,

   obracím se na Vás jménem Platformy proti hlubinnému úložišti ve věci aktuální situace při výběru potenciálně vhodných lokalit pro uložení vysoceradioaktivních odpadů.  V pondělí vláda schválila Vámi předložený Plán činnosti SÚRAO, ve kterém je zmíněno, že dojde k posunutí časových milníků výběru lokality pro úložiště oproti schválené Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. To je rozumné. Má-li být garantována bezpečnost na statisíce let, nelze práce uspěchat. 

     Jenže se to neděje. Nerozumíme Vašemu rozhodnutí trvat na termínu výběru čtyř lokalit do konce června tohoto roku, když se ukazuje, že poradní expertní tým, kam ředitel SÚRAO přizval i zástupce obcí, by na svou práci potřeboval více času.  Teprve v minulém týdnu byla vzata na vědomí metodika výběru.  Výhrady společného odborného zástupce obcí jsou popsány ve stanovisku, které Vám připojujeme přílohou.  

      Je zjevné, že čas je zapotřebí i ke změně věcného záměru zákona o zapojení obcí do procesu výběru a výstavby úložiště, který na vašem úřadě nabírá další zpoždění. Jistě víte, že nejen starostové měst a obcí sdružených v naší Platformě a zástupci občanů aktivních ve spolcích jsou velmi zklamáni podobou věcného záměru, který vznikl na ministerstvu. Slibované posílení práv obcí při výběru úložiště cestou nového zákona se nekoná.  Konzultace s obcemi, jak proběhla v druhé polovině loňského roku, skončila odmítnutím prakticky všech připomínek obcí.  A ještě Vám posloužila k tvrzení, že návrh vznikl po komunikaci s obcemi. 

      Za takové situace, kdy jsou oprávněné požadavky samospráv ignorovány, rostou obavy, že i zapojení obcí do poradního expertního panelu pro výběr lokalit, kde mají jednoho zástupce a dále roli pozorovatelů, má zejména vytvářet dojem otevřeného a férového postupu. A starostové si tak stále více kladou otázku, zda takovou roli chtějí hrát.

       Vážený pane ministře, rádi bychom toto s Vámi projednali osobně ještě před tím, než expertní panel ukončí svoji práci.  

       S úctou Jiří Popelka, starosta města Jistebnice a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišt

  V příloze: Stanovisko k Metodice zúžení počtu lokalit pro hlubinné úložiště v ČR v letech 2019‒2020


  Přílohy ke stažení