Den proti úložišti 2023 - z médií - Březový potok - z médií


Na protest proti úložišti vyjeli motorkáři, cyklisté a nechyběla štafeta

Vyšlo: 16.4.2023, součástí článků je i video zde.

Lidé na Horažďovicku se nevzdávají a stále bojují proti úložišti jaderného odpadu, které by tam mohlo být vybudováno. V sobotu se tak konal Den proti úložišti, který startoval v Olšanech. Zapojilo se přes 1500 lidí dobrovolníků, pořadatelů, běžců, obyvatel a starostů.

„Plně si uvědomujeme současnou situaci v ČR. Vedení obcí vnímá složitosti energetických dopadů v ČR, realitu válečných bojů na Ukrajině a její důsledky na dodávky zemního plynu a ropy. Chápeme nutnost chodu jaderných elektráren. Přesto musíme dát najevo, že státní instituce, především Ministerstvo průmyslu a obchodu a SÚRAO, naprosto přehlíží desetitisíce našich občanů při konečném řešení, jak trvale odkládat vyhořelé palivo. Pracovníci ministerstva dopady bagatelizují. Ale v dotčených místech žijí naši lidé a chtějí své obce plnohodnotně předat dalším generacím,“ uvedl za bojující obce Petr Klásek.

V polovině ledna předložil ministr Jozef Síkela návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Stále však v návrhu chybí zapracování našich připomínek o větším posílení práv samospráv a celková komplexnost celého procesu. Obce tak nechaly vypracovat pozměňovací návrh zákona a požadují doplnit bod: „Souhlasné vyjádření dotčené obce je nezbytnou podmínkou pro určení umístění hlubinného úložiště na území dotčené obce.“

„Odmítáme tvrzení ministerstva, že právo veta obcí by znemožnilo uskutečnění veřejného zájmu. Příkladem mohou být skandinávské země, kde jsou s přípravou hlubinného úložiště nejdále, a kde toto pravidlo je používáno a došlo k vzájemné partnerské dohodě mezi státem a samosprávami. Ne, jako nátlakový a direktivní přístup českých vládních úřadů,“ řekl Klásek.

Obce bojují již od roku 2003. Po vládním jednostranném rozhodnutí od roku 2021 jde již o 10 obcí a jejich 31 sídel, včetně Horažďovic, celkem cca 10 000 lidí.

Každý rok se koná několik protestních akcí. Tentokrát byl start v Olšanech a cíl v Horažďovicích. Po přivítání starostou a podání aktuálních informací postupně startovaly skupiny motorkářů, cyklistů a do dvou směrů i štafety běžců. Při štafetovém běhu 315 běžců postupně v 54 skupinách uběhlo před 40 kilometrů, v trasách přes 18 vesnic, což znázornilo obvod ohroženého území.

Starostové veřejně vyslovili poděkování za podporu jejich požadavků na vládu vedení Plzeňského kraje. „Jsme rádi za podporu zastupitelstva a rady kraje. Ta byla projednána na oficiálních jednáních. Poděkování všem zastupitelům kraje, kteří jsou s našimi lidmi. Je to pro nás velice důležité. Ministerstvo chystá zásah do území, které je vyhlášeno jako přírodní park Horažďovická pahorkatina. Jsme velice napjati, jak se celá situace bude vyvíjet. Nyní je velký tlak na urychlení celého procesu. Stát připravuje další jaderné reaktory a tím se zvyšuje množství jaderného odpadu. Nynější spěch s výběrem místa nemůže být na úkor budoucí bezpečnosti,“ uzavřel Klásek. 

Zdroj: plzensky.denik.cz

Autor: Daniela Loudová

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Protesty proti jaderným úložištím

15.04.2023      ČT 24  12:00 Zprávy

Roman FOJTA, moderátor
Protesty proti jaderným úložištím. Na čtyřech místech je pořádají obce, které jsou v okolí míst vybraných jako možné lokality k jejich stavbě. Týká se to i Březového Potoka na Klatovsku a deseti blízkých obcí. Jednou z nich jsou Olšany, kde se demonstrace koná. A sleduje ji kolegyně Daniela Tunklová. Danielo, dobré poledne. Jakou formu protestu místní zvolili?

Daniela TUNKLOVÁ, redaktorka
Dobrý den. Bude to už tradiční pochod a taky běžecká štafeta. Start bude přímo tady na návsi v Olšanech, jedna část půjde tímto směrem za mnou, půjde, poběží nebo pojede, ta druhá potom opačným směrem a setkají se v Horažďovicích. Cílem je ukázat, jak rozsáhlé to území je, a trasa má být dlouhá asi 42 km. Starostové obcí dlouhodobě upozorňují také na to, že nemají dostatečná práva na to, vstupovat do těch řízení, která v budoucnu rozhodnou o umístění úložiště. Jeden takový návrh zákona už se sice připravuje, ale ještě jeho legislativní proces neskončil, a přesto Správa úložišť jaderného odpadu už připravuje geologické nebo biologické průzkumy v těchto oblastech. A to je další z věcí, která se místním nelíbí. SÚRAO na druhou stranu obcím posílá finanční kompenzace, ty peníze můžou obce použít k jakémukoliv účelu, třeba Chanovice je ale mají stále na účtu. Úložiště má být půl kilometru pod zemí, a to na rozloze 2-3 km2. Původní termín jeho vzniku byl stanovený na rok 2065, to se ale může v souvislosti s plánem zařadit jádro mezi zelené investice změnit a přiblížit už na rok 2050.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Protesty proti úložišti jaderného odpadu
15.04.2023      ČT 1 Pořad: 19:00 Události

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Březový potok v Pošumaví, Hrádek na Jihlavsku, Horka nedaleko Třebíče a Janoch na jihu Čech. Čtyři lokality a čtyři protesty proti úložišti jaderného odpadu. Starostové znovu vyzvali vládu, aby je víc vtáhla do rozhodování o tom, kde nakonec bude. Úložiště má vzniknout do roku 2050 a ležet půl kilometru pod zemí.

Radek PORTÁŠIK, obyvatel Horažďovic
Nechce to asi nikdo, že jo u baráku.

František LADMAN, obyvatel Horažďovic
Kvůli vodě, kvůli životnímu prostředí.

Jan VAVŘIČKA, starosta Pačejova /STAN/
V případě takovéhle zásadní a veliké stavby, která ještě nikde na světě není postavená, teprve se staví ve Finsku. Tak my tady v podstatě v tom rozhodovacím procesu nemáme žádná práva.

Daniela TUNKLOVÁ, redaktorka
Návrh zákona, který má posílit práva obcí, už se připravuje. Nicméně ještě neprošel legislativním procesem. Přesto už správa úložišť jaderného odpadu připravuje biologický a geologický průzkum.